Travel Update :

นมัสการพระธาตุหินแขวน ดินแดนเหนือวังน้ำเขียวและเขาใหญ่ วัดเทวรูปทรงธรรม นครราชสีมา


นมัสการพระธาตุหินแขวน ดินแดนเหนือวังน้ำเขียวและเขาใหญ่ วัดเทวรูปทรงธรรม นครราชสีมา


นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามและอากาศโอโซนกำลังสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อน มีรีสอร์ตเปิดบริการมากมาย เนื่องจากมีทิวเขาและเนินเขาหลายแห่งจึงเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามและประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นั่นคือพระธาตุหินแขวน ตั้งอยู่ที่ วัดเทวรูปทรงธรรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านสามารถเดินทางมาตามถนนหลวงหมายเลข 2049 เส้นทางไปเขาใหญ่

     มุขบันไดพาดยาวเป็นรูปปั้นพญานาคที่มีความสวยงามน่าเกรงขาม นำท่านไปนมัสการพระประธานภายในพระอุโบสถที่มีความสวยงามอ่อนช้อย บริเวณเชิงเขาก่อนขึ้นไปนมัสการพระธาตุหินแขวน มีอาศรมองค์เทพ ใกล้กันเป็นถ้ำที่เชื่อว่าเป็นวังพญานาคและปฏิบัติธรรมของพญานาค

     จากนั้นจะเห็นทางบันไดขึ้นเขาเพื่อไปนมัสการองค์พระธาตุหินแขวน องค์พระธาตุฯ มีลักษณะคล้ายกันกับพระธาตุอินทร์แขวนในพม่า เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือเป็นก้อนหินที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผา เหมือนจะตกแต่ไม่ตก ดูเด่นเป็นสง่าแวดล้อมด้วยทิวเขาตามธรรมชาติที่งดงาม หลวงพ่อพระครูสถานธรรมธรเจ้าอาวาสเป็นผู้ค้นพบขณะที่ท่านได้ไปฝึกสมาธิบนภูเขา จึงได้ให้ช่างทาสีเป็นสีทอง มีการบำเพ็ญกุศล ปิดทองเป็นประจำตลอดปี ทางวัดส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของไทย นักท่องเที่ยวที่มีความศรัทธา สามารถขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุไปตามบันไดประมาณ 188 ขั้น


     ที่จุดสูงสุดบริเวณชะง่อนหินเป็นที่ตั้งพระธาตุหินแขวนซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เด่นตระหง่าน ให้ประชาชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาสักการะขอพรซึ่งมักจะได้ผลสมประสงค์ จากด้านบนจะมองเห็นพระอุโบสถด้านล่างโอบล้อมด้วยทิวเขาใหญ่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า ด้านซ้ายเป็นอำเภอวังน้ำเขียว มีทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: