Travel Update :

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 'สวนพฤกษศาสตร์ระยอง'


ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 'สวนพฤกษศาสตร์ระยอง'


คุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศ มีความแตกต่างกันไป สำหรับภาคตะวันออกของไทย ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดเป็นโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับประเทศ ตั้งอยู่ในเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่า 3800 ไร่

     จังหวัดระยอง ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่(หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น


     นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง กล่าวถึงความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์ระยองว่า พื้นที่นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัย และรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันออก และการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกและเผยแพร่ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

     ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับกิจกรรมที่ทางสวนพฤกษศาสตร์ระยองจัดขึ้น ที่มีทั้งกิจกรรมศึกษาพรรณไม้ท้องถิ่น และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่น่าสนใจ รวมถึงการปั่นจักยานศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค และล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งของกระจูดพืชภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสแพหญ้าหนังหมา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชมนกน้ำมากมายหลายชนิด จากนั้นเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะกลางบึง สัมผัสป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ สังคมเสม็ดขาวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ ทุกกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ตลอดทาง     เส้นทางที่กำหนดให้เราไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ในสวนพฤกษศาสตร์ คือการนั่งเรือในบึงสำนักใหญ่ ที่จะมีเรือไว้คอยบริการ สามารถนั่งได้ไม่เกิน 10 คน ค่าบริการเหมาลำละ 600 / 1 ชั่วโมง เราจะได้เห็นบึงดอกบัว ขนาดใหญ่ ที่ภายในบึงมีปลาหลากหลายชนิด และที่สำคัญ เราจะได้เห็น แพหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นหนาๆ มากกว่า 50 เซนติเมตร เป็นผืนใหญ่ ชาวบ้านที่นี่ เรียกว่า แพหนังหมา ในผืนหญ้าขนาดใหญ่แห่งนี้ ยังมีพรรณไม้หายากอีกหลายชนิด ที่สามารถขึ้นบนหนังหมาได้ อาทิ เอื้องอึ่งอ่าง ผักไผ่น้ำ แห้วชะครู เอื้องสนิม เป็นต้น เราสามารถไปยืนบนแพหนังหมาได้โดยไม่จมน้ำ


     อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง คือ “ป่าเสม็ดพันปี” ที่มีทั้งต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงที่เก่าแก่ขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้างหลายร้อยต้น ต้นเสม็ดนี้พบได้ ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ พบได้ทั่วไปในพื้นที่ป่าพรุที่มีน้ำท่วมในหน้าฝน และในหน้าแล้งมีไฟไหม้ป่าอยู่เป็นประจำ ซึ่งพรรณไม้ชนิดอื่นๆ จะไม่สามารถปรับตัวได้ คงเหลือแต่เสม็ดที่ขึ้นเป็นกลุ่ม เหตุที่ต้นเสม็ดทนได้ทั้งน้ำทั้งไฟ เนื่องจากลำต้นมีเปลือกหนานุ่มซ้อนกันเป็นชั้นๆ เพื่อปกป้องแก่นของต้นซึ่งเนื้อแข็งมาก เปลือกที่ลอกได้เป็นชั้นๆ นี้ชาวบ้านนำไปทำเป็นฝาบ้านหรือมุงหลังคาได้ ส่วนแก่นต้นที่แข็งแกร่งก็นำไปเผาเป็นถ่านได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: