Travel Update :

เที่ยววัดหนองนกกระเรียน ลอดอิโต้ยักษ์ตัดกรรม ราชบุรี


เที่ยววัดหนองนกกระเรียน ลอดอิโต้ยักษ์ตัดกรรม ราชบุรี


จังหวัดราชบุรีมีวัดมากมายที่สร้างขึ้นทั้งเก่าและใหม่อันเกิดจากความศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนาวัดไปสู่ความเจริญ โดยการสร้างจุดสนใจให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้แวะเข้ามาทำบุญตามกำลังศรัทธา วัดหนองนกกระเรียน ตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นวัดเล็กๆ วัดหนึ่งที่ยังต้องการการพัฒนา วัดตั้งอยู่ในพื้นที่เลียบโล่งเห็นเนินเขาทอดยาวอยู่เบื้องหน้าดูสงบเย็น     และที่เป็นจุดเด่นของวัดหนองนกกระเรียนคืออีโต้ยักษ์ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ มีขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกล เปรียบเทียบถึงการตัดกรรมให้ขาดด้วยอีโต้หรือคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ จึงเรียกว่า อีโต้ตัดกรรม ท่านสามารถลอดใต้อีโต้เพื่อความเป็นสิริมงคล เปรียบดังการตัดกรรมทั้งหลาย     นมัสการพระประธานภายในพระอุโบสถ ทำบุญได้ตามศรัทธา จากภายในพระอุโบสถมองออกมาจะเห็นอีโต้ยักษ์ท่ามกลางทิวเขาเด่นตระหง่าน


     ท่านสามารถลอดใต้ฐานพระอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคล ปิดทองลูกนิมิตและรอยพระพุทธบาท ชมภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ดินแดนอบายภูมิเพื่อให้คนเห็นถึงผลของการทำชั่วจะได้รับผลอย่างไรบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: