Travel Update :

เที่ยววัดราชสิงขร (วัดถ้ำฤาษีเขางู) ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ราชบุรี

เที่ยววัดราชสิงขร (วัดถ้ำฤาษีเขางู) ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ราชบุรี

หากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดราชบุรี ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาเป็นบางช่วง และมักมีถ้ำที่เชื่อกันว่ามีประวัติเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาหลายแห่ง ดังเช่น วัดถ้ำฤาษีเขางู หรือชื่อเป็นทางการคือ วัดราชสิงขร วัดตั้งอยู่บนเชิงเขา ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร มีทางเดินทอดยาวขึ้นไปด้านบน มีลิงแสมคอยต้อนรับอยู่ระหว่างทาง


     ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำหลักประทับนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนา หรือวิตรรกะมุทรา ลักษณะพุทธศิลป์สมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนง (คิ้ว) เป็นเส้นนูนโค้งต่อกันคล้ายปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิก (จมูก) แบน พระโอษฐ์ (ปาก) หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ที่ระหว่างข้อพระบาทบันทึกตัวอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤษ อ่านว่า ปุณกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์     มีหลักฐานที่ถ้ำฤาษีเขางูเรื่องพระปุณณะเถระไทยที่เป็นพระอรหันต์เถระองค์แรก มีความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่ถ้ำแห่งนี้ได้ปรากฏรอยพระฉายติดอยู่ที่ผนังถ้ำ พระปุณณะเถระจึงได้สลักภาพตามรอยเงานั้น ถือเป็นพระพุทธรูปที่จำลองจากเงาของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก เมื่อประมาณ 2550 กว่าปีมาแล้ว


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเคยเสด็จประพาสวัดนี้เป็นการส่วนพระองค์


     ชมทัศนียภาพโดยรอบบนเชิงเขา จะพบเห็นลิงน้อยอยู่ทั่วไป


     ถัดมาเป็นพระอุโบสถและศาลาแม่นางตะเคียน จากวัดไม่ไกลนักเป็นตลาดนัดของแม่ค้าพ่อค้าในท้องถิ่นมีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ให้เลือกรับประทานหรือซื้อกลับบ้านก็ได้เช่นกันบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: