Travel Update :

ผุดแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สัมผัสชีวิตชาวบ้าน

ผุดแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สัมผัสชีวิตชาวบ้าน

วันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ โดยชาวบ้านเทนมีย์ ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รวมกลุ่มจัดตั้ง “กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP” ที่ทำจากผ้าไหม โดยใช้พื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เปิดเป็น ศูนย์การเรียนรู้ และวางจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากผ้าไหม พร้อมเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีอีกด้วย โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก ระดับหมู่บ้าน ผ่านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเส้นทางไหม ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและเอกลักษณ์การทอผ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ยังร่วมกันรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ผ่านเรื่องราว คน-กับ-ไหม


     นางประยงค์ เจียมรัมย์ ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านเทนมีย์ เล่าว่า ผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้านเทนมีย์ ได้จัดตั้งกลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยใช้พื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และวางจำหน่ายสินค้าที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันผลิต สร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,000-6,000 บาท ต่อเดือน นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าถุง ผ้าซิ่นไหมสุรินทร์แท้ 100% แล้วชาวบ้านในชุมชนยังแปรรูปผ้าไหมให้เป็น ผ้าพันคอ พวงกุญแจ กระเป๋า และของชำร่วยอีกด้วย ซึ่งสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจำหน่ายมีราคาตั้งแต่หลัก 10-1,000 บาท ถือว่าสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านและชุมชนได้เป็นอย่างดี


     ทั้งนี้ทางกลุ่มชาวบ้าน ยังมีแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยการเตรียมจัดทำเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการบอกต่อ แบบปากต่อปากของชาวบ้านในชุมชน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้าไปเที่ยวชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแห่งนี้บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: