Travel Update :

ไหว้ขอพรหลวงพ่อแพ เที่ยวตลาดต้องชม วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

ไหว้ขอพรหลวงพ่อแพ เที่ยวตลาดต้องชม วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง เดิมชื่อวัดใหม่พิกุลทอง เนื่องจากเป็นวัดสร้างใหม่ ไม่ได้เป็นวัดร้างมาก่อน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 วัดนี้มีนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดหลวงพ่อแพ เกิดจากประชาชนมีความศรัทธา เคารพเลื่อมใสหลวงพ่อแพ เขมังกโร หรือพระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี อดีตเจ้าอาวาส เนื่องจากท่านเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งและได้สร้างคุณูปการแก่พระพระพุทธศาสนาหลายประการ วัดพิกุลทองตั้งอยู่ที่ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ริมแม่น้ำน้อย


     ภายในวัดแบ่งเป็น 2 ส่วนมีถนนตัดผ่าน คือส่วนสังฆาวาส คือส่วนที่พักอาศัยของภิกษุสามเณรและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นเสนาสนะภายในวัด อีกส่วนคือเขตพุทธาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือองค์พระใหญ่ประทานพร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 มีวิหารคตโดยรอบพระวิหารใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันและองค์พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่     ฝั่งสังฆาวาสนั้น บริเวณด้านหน้าของวัดได้ทำเป็นตลาดต้องชม จำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของตำบลพิกุลทองคือปลาร้าหลากหลายรสชาติ ปลาช่อนแม่ลาอยู่หลายร้านให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดได้ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: