Travel Update :

นมัสการหลวงพ่อปากแดง ศิลปะ 2 สมัยสุโขทัย-อยุธยา โบสถ์มหาอุตม์ วัดกระดังงาบุปผาราม สิงห์บุรี

นมัสการหลวงพ่อปากแดง ศิลปะ 2 สมัยสุโขทัย-อยุธยา โบสถ์มหาอุตม์ วัดกระดังงาบุปผาราม สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีเปรียบเหมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา มีวัดที่สร้างขึ้นจำนวนมากและหลายวัดมีประวัติความเป็นมาจากการรบในยุคสมัยนั้น ดังจะเห็นได้จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ พระพุทธรูป ศิลปกรรมภายในวัด ภาพถ่ายในสมัยก่อน ดังเช่น วัดกระดังงาบุปผาราม ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และเนื่องจากบริเวณนี้เดิมมีต้นไม้ขึ้นหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ กระดังงา ละมุดสีดา มะม่วง ชมพูนุช ต้นตาล ต้นบางแอ ต้นมะพูด ต้นยางนา แต่มีกระดังงาที่ส่งกลิ่นหอมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่าวัดกระดังงาบุปผาราม


     วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น เห็นได้จากลักษณะของอิฐ ปูนหมัก เห็นได้ชัดเจนคือวิหารมหาอุตม์ ซึ่งด้านในมีพระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์ถึง 22 องค์ ศิลปะแบบมอญ พระโอษฐ์สีแดง ชาวบ้านมักเรียกกันว่าหลวงปู่อิ่ง ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพียงแค่การบอกเล่ากับน้ำแล้วอธิษฐานตามความปรารถนาต่อหน้าองค์พระก็จะประสบความสำเร็จความสำคัญตามตำนานคือมีไว้ปลุกเสก โบสถ์มีทางเข้าออกทางเดียว ลักษณะโบสถ์ก่ออิฐฉาบผนังทึบ มีช่องแสงเข้าสองช่อง อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีเจดีย์รายด้านหน้า 2 องค์ มีต้นมะพูดเก่าแก่อายุ 400 ปี กำแพงแก้วก่ออิฐทึบ กล่าวกันว่าผู้สร้างวัดเป็นทหารเอกของสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาชองสมเด็จพระนเรศวร สร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นการไถ่บาปที่ได้ฆ่าฟันผู้คนจากสู้รบ เป็นที่รวมอัฐิของนักรบ ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดแห่งนี้ ได้แตกทัพไปมรณภาพที่เมืองเหนือ

     ลักษณะสำคัญของวัดนี้คือมีเจดีย์ประธานทรงระฆังคว่ำซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับเจดีย์ยุทธหัตถีที่สุพรรณบุรีแต่มีขนาดเล็กกว่า


     ด้านในของวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งตำหนักพระนเรศวรมหาราช และด้านข้างเป็นที่ตั้งรูปหล่อของหลวงปู่จีนอดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 เชื่อกันว่าท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ามาก ประชาชนเข้าสักการะขอพรได้ตามความศรัทธาบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: