Travel Update :

เที่ยววัดสะเดา ชมโบสถ์ถ้วยชามเบญจรงค์ ชมเบี้ยแก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิงห์บุรี

เที่ยววัดสะเดา ชมโบสถ์ถ้วยชามเบญจรงค์ ชมเบี้ยแก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิงห์บุรี

วัดสะเดาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของลำน้ำแม่ลา เขตหมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประวัติการสร้างวัดนั้นเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่จากความคำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวว่า แต่เดิมมีชาวอินเดียอพยพมาอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำประมงเพราะอยู่ติดกับลำน้ำแม่ลา ที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อปลารสดี สีสวย ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีของเมืองสิงห์ ดังคำพังเพยว่า “ปลาแม่ลา น้ำยาบางเลา สาวงามบ้านแป้ง แตงบ้านไร่”

     แต่เดิมนั้นที่นี่ยังไม่มีวัดที่จะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จนกระทั่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลด ประชาชนเรียกท่านว่าหลวงพ่อนิล ประชาชนจึงปรึกษากับท่านในการร่วมสร้างวัดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2415 และให้ชื่อว่า “วัดแม่ลา” ต่อมาในสมัยของหลวงพ่อฟุ้ง ได้มีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งมาตรวจการวัดนี้และพบว่าบริเวณนี้มีต้นสะเดาใหญ่และเล็กเป็นจำนวนมาก จึงได้ปรารภกับท่านในการเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น “วัดสะเดา”


     วัดนี้มีโบสถ์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยการนำถ้วยชามเบญจรงค์มาทำสร้างเป็นลวดลายบนกำแพงโบสถ์ ทำให้มีความสวยงามแปลกตาและไม่เหมือนที่ใด และมีเรื่องเล่าว่าวัดนี้เป็นที่ที่นายจันทร์หนวดเขี้ยวได้มาไหว้องค์พระอีกด้วย


     ใกล้กับพระอุโบสถเป็นตำหนักที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ประดิษฐานของสามมหาราช ผู้ทรงกอบกู้ความเป็นเอกราชของชาติไทย คือ พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระปิยะมหาราช


     ถัดมาบริเวณสวนอันร่มรื่นเป็นที่ตั้งของเรือนไทย พระเจดีย์ หลวงพ่อสุวรรณรัศมี และลอดใต้ฐานเบี้ยแก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เบี้ยแก้คือวัตถุมงคลชนิดหนึ่งของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังเป็นเงินตราใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนในสมัยก่อนด้วย สรรพคุณของเบี้ยแก้นั้นเชื่อว่าใช้ป้องกันภยันตราย เมตตามหานิยม ขับไล่สิ่งไม่ดี ป้องกันภูตผีปิศาจได้ นมัสการรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อฟุ้ง หลวงพ่อศรี เพื่อเป็นสิริมงคล     จากนั้นท่านสามารถมาทำบุญให้อาหารปลา และชมวิวริมแม่น้ำแม่ลาและชุมชนบ้านริมแม่น้ำได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: