Travel Update :

นมัสการสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

นมัสการสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน เป็นวัดที่หลายคนคงเคยได้ยินและอาจจะเคยได้มาปฏิบัติธรรมกันบ้าง วัดนี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาในทางการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยอดีตเจ้าอาวาส พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวันตั้งอยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


     วัดอัมพวันมีประวัติมายาวนานใช้ชื่อนี้มาแต่สมัยกรุงศรอยุธยา และได้ผูกพัทธสีมาครั้งแรกในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จากหลักฐานบนศิลาจารึกที่พบในอุโบสถเก่าที่เป็นภาษาจีน กล่าวว่าคนจีนได้สร้างพระอุโบสถถวายวัด ในสมัยเหม็งเชี้ยวคนจีนได้เดินทางมาค้าขายกับสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาพร้อมกับฝรั่งชาวฮอลันดา จอดเรือที่วัดอัมพวัน แล้วได้สร้างโบสถ์ขึ้น ฝรั่งได้ขอพระราชทานพระหน้าปรกหิน 2 องค์จากสมเด็จพระนารายณ์ ให้คนจีนได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้


     เจ้าอาวาสองค์ที่ 10 คือพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนา เป็นพระนักเทศน์ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่มุ่งในการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม จากการยกตัวอย่างชีวิตจริงของท่านที่ประสบมาอันเกิดจากกฎแห่งกรรม มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่สาธุชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีอยู่เสมอ หมั่นปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยยึดหลักสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ และท่านยังเป็นผู้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดบทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลาย


     เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างพระเจดีย์ธรรมสิงหจริยานุสรณ์ เพื่อบรรจุพระสรีระสังขารของหลวงพ่อจรัญขึ้น มีการหล่อหลวงพ่อเพ็ชรพระประธานและหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อดำ (พระในป่า) ผู้ศรัทธาสามารถมาร่วมทำบุญได้

     นอกจากนี้ท่านยังสามารถนมัสการพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช นมัสการขรัวโต และช้างมงคลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย


     ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดอัมพวันและกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของทางวัดได้ที่เว็บไซต์https://www.amphawan.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: