Travel Update :

นมัสการขอพรหลวงปู่ศุข และกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท

นมัสการขอพรหลวงปู่ศุข และกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท

วัดที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงวัดหนึ่งของจังหวัดชัยนาท คือ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมวัดนี้เป็นวัดร้าง เรียกว่า “วัดอู่ทอง” พระภิกษุนาม ศุข ธุดงค์ผ่านมาจำพรรษาเมื่อปี พ.ศ. 2434 มีหลักฐานจากเหรียญรุ่น 1 ของท่านที่จารึกไว้ว่า “พระครูวิมลอยู๋วัดอู่ทองมะขามเฒ่า” และใช้เป็นชื่อวัดตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

     สิ่งสำคัญภายในวัดมีหลายประการ ได้แก่ รูปเหมือนพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) หล่อพ่อหิน กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เจ้าแม่กวนอิม มณฑปเก่าที่หลวงปู่ศุขได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 อุโบสถสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 ปัจจุบันกำลังสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม หลวงปู่ศุข หลวงปู่สำราญ กรมหลวงชุมพร


     ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากคือวาดโดยกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใต้ภาพเขียนบอกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2433

     กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาโหมด สายสกุลบุนนาค ได้ทรงเลือกไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษทรงได้กลับมาพัฒนากองทัพเรือไทยให้มีความแข็งแกร่ง วางรากฐานอย่างมั่นคง และการที่ไม่ถือพระองค์ไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือที่เรียกว่า “ใจนักเลง” จึงทำให้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งไปทั้งสูงและต่ำ ในช่วงที่ว่างราชการทรงมีความสนใจเรื่องของสมุนไพรยารักษาโรคอีกทั้งความรู้เรื่องยาจากต่างประเทศมาผสมผสานกันทดลองจนได้ผลสัมฤทธิ์ พระองค์จึงได้อยู่ในบทบาทของ “หมอพร” ที่รับรักษาคนทุกผู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรมหลวงชุมพรฯ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศุข ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติและมีวิชาอาคม     ที่วัดนี้มีตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ที่ประชาชนใกล้เคียงมาออกร้าน มีทั้งอาหารสดและของขวัญของฝากเป็นที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: