Travel Update :

สักการะ 'พระธาตุขามแก่น' ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองขอนแก่น

สักการะ 'พระธาตุขามแก่น' ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองขอนแก่น

"พระธาตุขามแก่น" นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานให้ความเคารพศรัทธา เมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น หลายคนต้องไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล


     พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะเป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง 19 เมตร มีลักษณะประกอบด้วยฐานบัวคว่ำสองชั้น ลักษณะโค้งขึ้นไปเป็นบัลลังค์ต่อด้วยเรือนธาตุและยอดธาตุ ซึ่งย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นจึงเป็นสวนปลียอดและฉัตร


     สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ไปยังพระธาตุขามแก่น ต้องไปกราบสักการะอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยจะมีชุดดอกไม้ธูปเทียนให้บูชาอยู่บริเวณด้านหน้า ก่อนที่จะเดินถ่ายภาพโดยรอบบริเวณ พระธาตุขามแก่นซึ่งมีความสวยงาม รวมถึงโบสถ์ไม้หลังเก่าที่อยู่บริเวณด้านหลังพระธาตุและถูกปิดไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป


     และอีกจุดหนึ่ง ที่เด่นเป็นสง่า อยู่ด้านข้างของพระธาตุขามแก่น นั่นคือ "พระพุทธบรมมหาจักรพรรดิสรรพมงคลศรีขามแก่น" พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 4 เมตร สูง 9.9 เมตร มีพิธีวางศิลาฤกษ์หล่อพระพุทธบรมมหาจักรพรรดิสรรพมงคลศรีขามแก่น ตั้งแต่ 28 ต.ค.2558 นักท่องเที่ยว นิยมไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็น สิริมงคล เช่นเดียวกัน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: