Travel Update :

ไหว้พระวัดกระทงทอง การผสมผสานระหว่างวัดและวิถีธรรมชาติ ชัยนาท

ไหว้พระวัดกระทงทอง การผสมผสานระหว่างวัดและวิถีธรรมชาติ ชัยนาท

จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อยไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอำเภอ บ้าน วัด จึงมักตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำ วัดกระทงทอง ตั้งอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองบัว จังหวัดชัยนาท


     วัดกระทงทองมีพื้นที่ 33 ไร่ ได้แบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อเป็นต้นแบบการกสิกรรมธรรมชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการรักษาสภาพดินให้คงสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไปในอนาคต แบ่งเป็น 2 ไร่ปลูกป่า มีพื้นที่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 500 ลบ.ม. พื้นที่ทำสวน 4 ไร่ ทำนา 1.8 ไร่ เลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ เนื่องจากทางวัดได้เกิดไฟไหม้กุฏิเสียหายจึงยังต้องการปัจจัยในการบูรณะอีกมาก


     ที่วัดกระทงทองนี้ยังมีต้นตะเคียนที่มีความยาวถึง 22.25 เมตร เนื่องด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2552 หลวงพ่อนะ แห่งวัดปทุมธารามได้ปรารภกับลูกวัดว่ามีต้นตะเคียนทองจมอยู่ในน้ำ แต่ยังขาดเครื่องจักรที่นำขึ้นมาได้ จนเมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี เจ้าแม่ตะเคียนทองได้มาเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งว่าต้องการขึ้นมาอยู่ที่วัดกระทงทอง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านร่วมกับช่างรับเหมานำต้นตะเคียนขึ้นมาจนสำเร็จ และชาวบ้านได้มาไหว้ตามความศรัทธา


     หลังจากทำบุญแล้วที่วัดยังมีตลาดเล็กๆ ที่ชาวบ้านนำสินค้าผักผลไม้ อาหารแปรรูปของชุมชนมาจำหน่ายในราคาประหยัดให้ได้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: