Travel Update :

นมัสการหลวงพ่อวัดไทร วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สิงห์บุรี

นมัสการหลวงพ่อวัดไทร วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีบทบาทในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ วัดวาอารามจึงเป็นเหมือนสถานที่จดจารจารึกประวัติศาสตร์ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมไว้

     วัดไทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อวัดทะยาน สันนิษฐานว่ากร่อนมาจากคำว่า “ท้ายย่าน” และเมื่อมีพระธุดงค์ได้มาพบวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าที่รอบบริเวณมีต้นไทรขึ้นอยู่เต็มจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นวัดไทร และวัดยังมีลักษณะพิเศษคือมีรากต้นไทรหุ้มกำแพงโบสถ์ไว้มิให้พังทลาย


     องค์พระประธานผู้เฒ่าผู้แก่เรียกกันว่าหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อทะยาน ต่อมาจึงเรียกหลวงพ่อวัดไทร เล่ากันว่าเดิมหลวงพ่อเป็นรูปหล่อปูนหุ้มแผง ต่อมาถูกพม่าสุมไฟลอกเอาทองไปในสมัยเสียกรุง คงเหลือแต่หุ่นปูนข้างในและพระเศียรก็ถูกตัดไป หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ส่วนหลังคานั้นเล่ากันว่าไม่สามารถสร้างเสร็จได้เพราะเกิดฟ้าผ่าลงมาเสียก่อน และมีผู้ฝันว่าองค์พระอยากให้ดำรงคงเดิมไว้อย่างนี้


     หากใครได้ไปเที่ยวที่วัดไทร จะได้พบมัคคุเทศน์น้อยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดให้ได้ฟังกัน ตรงกันข้ามเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณสถานวัดไทร ด้านหน้ามีร้านขายของชาวบ้านในชุมชนที่มีทั้งอาหาร ผักผลไม้สดๆ ของชาวบ้านมาจำหน่ายอีกด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: