Travel Update :

นมัสการขอพรหลวงพ่อลา หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ศรี สิงห์บุรี

นมัสการขอพรหลวงพ่อลา หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ศรี สิงห์บุรี

วัดโพธิ์ศรี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2376 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วัดตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตกติดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันออกติดถนนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) อินทร์บุรี ที่มาของชื่อวัดเชื่อกันว่าแต่เดิมบริเวณนี้มีต้นโพขึ้นอยู่มาก และหัวหน้าหมู่บ้านชื่อนายผ่อง นางสี และชาวบ้านที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น

     ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พระที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธากราบไหว้คือ หล่อพ่อนาค และหลวงพ่อลา

     หลวงพ่อนาค เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ หลวงพ่อลาหรือพระครูวินิตศีลคุณ (ลา ปุณณชิ) ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดในขณะนั้น เป็นผู้ทรงมีวัตรปฏิบัติและพระธรรมวินัยอันดีงาม สร้างและปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุต่างๆ แก่วัด และได้จัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนในชุมชนให้ได้มีความรู้ มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านอย่างมาก


     ในปี พ.ศ. 2512 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาและมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ และในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและทรงเปิดหน้าบัน ส.ธ. วิหารวัดโพธิ์ศรีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก


     ที่ลานด้านหน้าพระอุโบสถมีเรือยาวที่มีขนาดยาวมากจอดอยู่ให้ได้นักท่องเที่ยวชม

     ด้านหน้าเป็นรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ นักท่องเที่ยวสามารถบูชาและลอดท้องช้างเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ประสบแต่โชคลาภ


     ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวัดโพธิ์ศรี ได้ที่ Facebook: วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: