Travel Update :

ชมความสวยงามของ พระตำหนักและสวนธรรมราชานุสรณ์ ณ เขาชะเมา

ชมความสวยงามของ พระตำหนักและสวนธรรมราชานุสรณ์ ณ เขาชะเมา 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเช็คอินแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง คือ สวนธรรมาชานุสรณ์ เป็นตำหนักและเรือนไม้ขนาดใหญ่สวยงามตั้งอยู๋ในพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น และสวยงาม ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 7 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งสถานที่นี้เกิดจากแรงศรัทธาของผู้จัดสร้าง เมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยความศรัทธาต่อบูรพกษัตริย์ไทยและพระเกจิอาจารย์ เกิดแรงบันดาลใจในการจัดสร้างและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมาประดิษฐาน โดยตั้งชื่อสวนว่า สวนธรรมราชานุสรณ์ และเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเช่นเดียวกันได้มาสักการะกราบไหว้ ให้เป็นสมบัติชาติในพื้นที่เขาชะเมา จังหวัดระยอง

     การจัดสร้าง ธรรมราชานุสรณ์สถานแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสมหามงคลที่ พระองค์ทรงเจริชพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สาธุชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตศรัทธาได้มาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอบารมีความเป็นสิริมงคล


     ธรรมราชานุสรณ์สถานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริชพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสาธุชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนเขาฃะเมาแห่งนี้ ได้มาสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

     เรือนไทยไม้หลังใหญ่สวยงาม คือ พระตำหนักสมเด็จพระปิยะมหาราช มีความสวยงามชองไม้แกะฉลุลาย สามารถเดินขมได้โดยรอบชานเรือน ภายในประดิษฐานพระรูปหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หรือสมเด็จพระปิยะมหาราช


     เรือนต่อไปเป็นเรือนไม้สองชั้น เป็นพระตำหนักสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี สร้างเมื่อ 1 มิถุนายน 2550 และห้าม ชั้นสองเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงปู่มั่น และสมเด็จพระสังกัจจายน์ ส่วนชั้นล่างเป็นห้องแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของคนสมัยก่อน     ถัดจากพระตำหนักสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เป็นเรือนไทยชื่อว่าตำหนักปู่นาคา ย่านาคี ลักษณะเป็นท่อนไม้ทีมีความยาวและลักษณะคล้ายพญานาค เป็นที่สักการบูชาแก่ผู้ที่เคารพนับถือที่ได้มาเยี่ยมเยือน


     ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ธรรมราชานุสรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: