Travel Update :

เที่ยววัดบนเนิน วัดวัฒนมงคล ระยอง

เที่ยววัดบนเนิน วัดวัฒนมงคล ระยอง

วัดวัฒนมงคล เป็นวัดขนาดปานกลางวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจให้มาเยี่ยมชมในจังหวัดระยอง วัดตั้งอยู่บนบนยอดเนิน และมีความเงียบสงบเนื่องจากอยู่ท่ามกลางทิวเขารายล้อม วัดวัฒนมงคลตั้งอยู่ที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้านนอกพระอุโบสถมีศาลาที่พักและรูปสลักหินพระพุทธเจ้าอยู่ด้านนอก


     สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือพระมหาเจดีย์นามว่า "พระมหาเจดีย์สีมหามงคล" อันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ แต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดถ้ำเจ้าคุณ หรือวัดท่านเจ้าคุณ ตั้งอยู่ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม ท่านเจ้าอาวาสเน้นความกลมกลืนธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบร่มเย็น บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

     นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมของนักเรียนนายร้อยจปร. โดยการนำนักเรียนมาบรรพชาภาคฤดูร้อนที่วัดบวรนิเวศ แล้วจึงมาอบรมและปฏิบัติธรรมที่นี่ ภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านบน ด้านล่างมีพระประธาน และองค์พระที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา องค์พระมีรูปลักษณ์สวยงามเหลืองอร่าม เป็นพระที่มีความเก่าแก่ ด้านข้างเป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื่องจากมีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มารวบรวมกำลังพลเพื่อวางแผนการกลับไปกอบกู้เอกราชที่บริเวณวัดนี้
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: