Travel Update :

ชมโครงการแหลมผักเบี้ย ในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เที่ยวหาดทรายเม็ดแรก เพชรบุรี

ชมโครงการแหลมผักเบี้ย ในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เที่ยวหาดทรายเม็ดแรก เพชรบุรี

ใครได้มีโอกาสไปเที่ยวเพชรบุรี นอกจากเที่ยวหาดทรายที่สวยงามแล้ว ไม่ควรพลาดไปชมโครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ลักษณะพื้นที่ที่เป็นน้ำกร่อยติดทะเล การทำการเกษตรในชุมชนที่อาจเกิดปัญหาขยะมูลฝอย ปรัชญาของโครงการแหลมผักเบี้ย คือการกำจัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยในชุมชน ที่สามารถทำได้ภายใต้กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ และราคาถูกด้วยวัสดุท้องถิ่น หน้าอาคารศูนย์บริการวิชาการ สามารถดูสินค้าของโครงการฯ และจองคิวรถนั่งชมโครงการภายในตามจุดต่าง ๆ


     ชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เหลือทางการเกษตร


     กล่องคอนกรีตกำจัดขยะ เป็นการใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชน ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะ และฝังกลบในกล่องคอนกรีต หมักไว้ 30 วัน แล้วจึงได้ปุ๋ยหมัก

     เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีศาลาทัศนาปักษี ป่าชายเลนช่วยบำบัดของเสีย เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้จำนวนสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบโครงการฯ


     แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ภายในป่าจะพบต้นแสมทะเล ต้นโกงกาง ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน ทั่วไป สุดทางเป็นสะพานทอดยาวสู่ทะเล     สินค้าพื้นถิ่นแถบชุมชนริมทะเลน้ำกร่อยน้ำเค็ม เช่น สาหร่ายพวงองุ่น ที่มีสรรพคุณมากมายคือเป็นแหล่งรวมวิตามิน เอ บี ซี ป้องกันโรคคอพอก เหมาะกับคนเป็นโรคหัวใจ แคลอรี่ต่ำ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ดอกเกลือที่มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ลดความมันบนใบหน้า ทำความสะอาดผิวให้ความสดชื่น ลดอาการบวมคัน

     ไม่ไกลจากโครงการฯ สามารถเที่ยวชมหาดอันเป็นที่มาของแหลมผักเบี้ยที่มีผักเบี้ยที่เป็นพืชล้มลุกทนแล้งได้ดี เจริญเติบโตได้ดีในทรายและดินเหนียวชายทะเล ใช้เป็นอาหาร ทำยา แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ใบชะครามมากมายให้เก็บไปรับประทาน พบกับประติมากรรม ทรายเม็ดแรก มาจากจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลโคลนและทะเลหาดทราย อันเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล เป็นสันทรายแห่งแรกจากทะเลโคลนเริ่มเป็นหาดทรายขาวสะอาดที่เริ่มทอดจากภาคกลางสู่ภาคใต้ที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: