Travel Update :

เที่ยววัดเขายี่สาร นมัสการหลวงพ่อปากแดง สมุทรสงคราม

เที่ยววัดเขายี่สาร นมัสการหลวงพ่อปากแดง สมุทรสงคราม

วัดเขายี่สาร ตั้งอยู่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ตั้งวัดอยู่บนภูเขาลูกเดียวของจังหวัด การเดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ หรือถนนพระราม ๒ ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๗๒ สังเกตปั๊มน้ำมัน ปตท. ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไป ถึงสามแยกหน้าวัดธรรมประดิษฐ์ เข้าไปประมาณ ๗ กิโลเมตร ไปตามป้ายบอกทางเข้าวัดเขายี่สาร


     วัดเขายี่สารเป็นชุมชนเก่าแก่ จึงทำเป็นอุทยานการศึกษาเขายี่สาร มีพิพิธภัณฑ์บ้านยี่สารที่แสดงวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านเขายี่สารไว้ด้วย

     บนยอดเขาเป็นถ้ำพระนอนประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระบาทมี ๙ นิ้ว เล่ากันว่านิ้วที่ ๑๐ อยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เพราะพระบาทองค์พระมี ๑๑ นิ้ว ประชาชนมีความศรัทธามาก

     พระอุโบสถได้รับการบูรณะใหม่ประดับด้วยลายปูนปั้นอ่อนช้อยหน้าบันพระอุโบสถอันเป็นเอกลักษณ์ของช่างเมืองเพชร สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย บานประตูไม้แกะสลักเป็นรูปลายก้านขดกับลายสาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงได้เสด็จมาเยี่ยมประชาชนวัดเขายี่สาร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕


     ทางเดินจากพระอุโบสถไปยังวิหารหลวงพ่อปากแดงที่อยู่บนเนินเขามีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามบรรจงตลอดทาง


     บริเวณลานกว้างหน้าวิหารเป็นที่ตั้งของศาลาทรงไทยโล่ง ด้านข้างมีแท่นอิฐเรียงกันอยู่สามแถว

     จากลานกว้างมองไปเห็นวิหาร บานประตูเข้าวิหารเป็นบานไม้จำหลักศิลปะอยุธยาตอนปลาย ด้านซ้ายแกะสลักเป็นลายราชวัตร ด้านขวาแกะสลักเป็นลายก้านแย่งกนก ตรงกลางเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์


     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือพระพุทธบาท ๔ รอย สันนิษฐานว่ามีอยู่ก่อนพระประธาน และอยู่ในที่โล่งแจ้งก่อนที่จะมีการสร้างวิหารครอบ

     ฐานสิงห์รองรับใบเสมารอบพระอุโบสถประดับด้วยปูนปั้นลายกระจังประณีตอ่อนช้อย

     ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อปากแดง จากข้อสันนิษฐานของกรมศิลปากรระบุว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองแต่ยังไม่ทรงเครื่อง มาทรงเครื่องในแผ่นดินพระเจ้าเสือ สมัยอยุธยาตอนปลาย

     ตำนานหลวงพ่อปากแดงปรากฎครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ ๕ จากวรรณกรรมของ ก.ศ.ร. กุหลาบ เรื่อง นิราศยี่สาร จากที่ได้มาไหว้หลวงพ่อปากแดงแล้วได้สอบถามประวัติความเป็นมาขององค์พระจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีเด็กคนหนึ่งได้วิ่งเข้าไปเล่นในโบสถ์แล้วหายไป ญาติพี่น้องตามหาก็ไม่พบ พบเพียงเสื้อผ้าของเด็กกองอยู่หน้าองค์พระ และพระโอษฐ์ท่านมีสีแดงเหมือนเลือด ต่อมาพระสงฆ์จึงได้นำเหล็กที่เรียกว่าตะลิงปลิงมาเย็บที่พระโอษฐ์ท่านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก ความจริงแล้วอาจเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ไม่อยากให้เด็กมาเล่นซนแถววิหารซึ่งเป็นที่เปลี่ยวและรกชัฏบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: