Travel Update :

พระปรางค์สามยอด โบราณสถานคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด โบราณสถานคู่เมืองลพบุรี

วันนี้จะพาไปเที่ยวชมโบราณสถานสำคัญของเมืองลพบุรี แขกบ้านแขกเมืองผ่านไปมาในพื้นที่เมืองลพบุรี ต้องแวะเที่ยวชม “พระปรางค์สามยอด” เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

     พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ พระปรางค์ 3 ยอด จะอยู่เรียงต่อกัน 3 องค์ มี มีแนวทางเดินเชื่อมติดต่อกัน สำหรับรูปทรงของพระปรางค์ 3 ยอดนั้น เป็นศิลปะเขมรแบบบายน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมรแบบบายน ปรางค์องค์กลางมีฐาน แต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจันสีแดง


     พระปรางค์สามยอด จะเปิดให้เข้าชม ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร สำหรับค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท หรือสามารถซื้อบัตรรวม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระปรางค์สามยอด และบ้านหลวงวิชาเยนทร์

     เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่พระปรางค์สามยอด สิ่งที่ต้องระวังตัวเองของนักท่องเที่ยว นั่นคือ เจ้าลิงจ๋อ ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระปรางค์สามยอด พวกมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน และอย่าเผลอ นำสิ่งของมีค่า ติดตัวไปพวกลิงกลุ่มนี้ จะมาหยิบฉวย โดยเฉพาะ หมวก แว่นตา หรือถุงต่างๆ มันจะชอบมาก จนผู้ที่ดูแลสถานที่พระปรางค์สามยอด จะต้องแนะนำนักท่องเที่ยว ให้ถือไม้ยาวๆลงไปด้วย เพราะลิงมันจะกลัวไม้ และไม่กล้าเข้ามาใกล้ (แต่อย่าเผลอ เอาไม่ไปตีลิงนะ) บริเวณโดยรอบ มักจะมีคนมาคอยขายอาหารให้กับเรา เพื่อซื้อเลี้ยงลิง อันนี้ก็แล้วแต่คนว่า อยากจะใช้บริการซื้ออาหารจากลุ่มคนเหล่านี้ เลี้ยงลิงหรือไม่ แต่ส่วนตัวเราว่าค่อนข้างแพงไปหน่อย


     สำหรับสถานที่ที่ชาวบ้านนิยมไปสักการะ และอยู่ใกล้กับพระปรางค์สามยอด นั่นคือ ศาลพระกาฬ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า "ศาลสูง" ที่ทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: