Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

พระนอนที่มีชื่อเสียงถึงความสวยงามที่หนึ่งของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งมีโบราณสถานข้างเคียงที่น่าสนใจ คือ วัดขุนอินทประมูล วัดตั้งอยู๋ที่ตำบลขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร


     จากประวัติของวัดขุนอินทประมูลถือว่ามีความสำคัญมากในสมัยอยุธยา มีพระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ขนาดขององค์พระยาวประมาณ 50 เมตร สูง 11 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “พระศรีเมืองทอง” แต่เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร ต่อมาหักพังลงเหลือแต่เค้าโครง คล้ายกับประดิษฐานบนโคกเนินซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “โคกพระนอน” ด้านข้างเป็นพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นและพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะอยุธยา เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 วัดถูกไฟไหม้กลายเป็นวัดร้างกว่า 100 ปี จนถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์อีกครั้ง

     มีตำนานเล่าว่า ชาวจีนผู้มีตำแหน่งเป็นนายอากรตำแหน่งขุนอินทร์ ได้ยักยอกทรัพย์หลวงมาปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์จนถูกลงโทษ วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระนอนขุนอินทประมูล” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระองค์เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า พระองค์ทรงแวะนมัสการพระพุทธไสยาสน์นี้ถึง 2 ครั้ง วัดนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2518 และได้รับการบูรณะเรื่อยมา


     ต้นไม้ด้านข้างองค์พระนอนมีต้นโพที่ประชาชนน้ำผ้าเหลืองไปผูกไว้ ด้านข้างวัดมีองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในสถานที่ราชการ สามารถมองเห็นได้จากที่ไกล


     ถัดอุโบสถเป็นตลาดนัดประชารัฐที่ประชาชนละแวกใกล้เคียงมาออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอย่างเช่น มีดอรัญญิก ไม้กวาด เปลญวน ผักผลไม้สด ฯลฯ นักท่องเที่ยวสามารถมาอุดหนุนกันได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

พระนอนที่มีชื่อเสียงถึงความสวยงามที่หนึ่งของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งมีโบราณสถานข้างเคียงที่น่าสนใจ

อ่าน 111 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดวิเชียรบำรุง (เพชรบูรณ์)

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดวิเชียรบำรุง (เพชรบูรณ์)

วัดวิเชียรบำรุง อีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ภายในบริเวณวัดประดิษฐานพระนอนสีทององค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง นามว่า “พระพุทธไสยาสน์วิเชียรบุรีศรีรัตนมิ่งมงคล”

อ่าน 8,602 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการองค์พระพุทธไสยาสน์  'วัดขุนอินทประมูล'

นมัสการองค์พระพุทธไสยาสน์ 'วัดขุนอินทประมูล'

"วัดขุนอินทประมูล" อีกหนึ่งศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่

อ่าน 6,368 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการอยุธยามหามงคล “9 พระอารามหลวง 9 เกจิอยุธยา 9 พระพุทธไสยาสน์ 9 มหามงคลแห่งชีวิต”

โครงการอยุธยามหามงคล “9 พระอารามหลวง 9 เกจิอยุธยา 9 พระพุทธไสยาสน์ 9 มหามงคลแห่งชีวิต”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการอยุธยามหามงคล “๙ พระอารามหลวง ๙ เกจิอยุธยา ๙ พระพุทธไสยาสน์ ๙ มหามงคลแห่งชีวิต”

อ่าน 4,142 คน SHARE ความคิดเห็น
พระพุทธไสยาสน์แบบสุโขทัย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

พระพุทธไสยาสน์แบบสุโขทัย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลจักรสีห์ ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรี ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 (สายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี) ระยะทางประมาณ 4 กม. สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

อ่าน 7,585 คน SHARE ความคิดเห็น
พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดถ้ำภูค่าว

พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดถ้ำภูค่าว

พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว ตั้งอยู่ที่ วัดภูค่าว บ้านนาสีนวล ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตลาดสหัสขันธ์ประมาณ 6 กิโลเมตร

อ่าน 10,247 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพระประแดง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

เที่ยวพระประแดง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่ที่ถนนทรงธรรม ตำบลทรงคะนอง อยู่ถัดจากวัดไพชยนต์ฯ เล็กน้อย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง

อ่าน 8,827 คน SHARE ความคิดเห็น
ไหว้พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย

ไหว้พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย

เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองเก่า มีป้อมปราการวัง วัดมหาธาตุ และมีของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสิงห์บุรี คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือองค์พระนอนจักรสีห์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่นๆ

อ่าน 15,411 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณ

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณ

วัดถ้ำทองพรรณรา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.ถ้ำพรรณรา ห่างจากถนนสายเดเชีย ( ทางหลวงหมายเลข41 ) ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่สำคัญซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

อ่าน 7,839 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน