Travel Update :

เที่ยวพระอุโบสถแก้ว นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดโล่ห์สุธาวาส อ่างทอง

เที่ยวพระอุโบสถแก้ว นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดโล่ห์สุธาวาส อ่างทอง

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีวัดมากมายที่มีประวัติยาวนานและมีองค์พระขนาดใหญ่ วัดโล่ห์สุทธาวาส เป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอ่างทองมีอายุกว่าร้อยปี และเชื่อกันว่าเมื่อคราวที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ โต พรหมรังสีเสด็จมา ได้สร้างพระประธานองค์ใหญ่ คือพระพุทธพิมพ์ที่วัดไชโยวรวิหาร มีคหบดีคนหนึ่งในจังหวัดอ่างทองชื่อ โล่ห์ เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสมเด็จฯ โต มาก มีความตั้งใจที่จะสร้างวัดขึ้นในที่ดินของตนเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างตรงไหนจึงเหมาะสม เศรษฐี โล่ห์จึงนมัสการขอคำแนะนำจากสมเด็จฯ โต ท่านเมตตาหาตำแหน่งและฤกษ์ยามในการสร้างวัดนี้ โดยการนั่งจับยามสามตา และเมื่อดำเนินการสร้างวัดสำเร็จแล้ว เศรษฐีโล่ห์จึงได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จฯ โต มาเทศนา และเททองหล่อรูปเหมือนของท่านในอิริยาบถนั่งจับยามสามตา ชาวอ่างทองมีความเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้มาก


     เมื่อเข้ามาจะเห็นพระอุโบสถแก้วสวยงาม นมัสการพระพุทธอนันตชิน ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ามกลางเพดานซุ้มแก้วงามตระการตา ลอดพระอุโบสถสวรรค์เพื่อเป็นสิริมงคล

     นมัสการพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทยที่ทำจากขึ้ผึ้ง ดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ นมัสการพระแก้วมรกต ปิดทองอธิษฐานตั้งเหรียญจำลองอายุกว่าร้อยปี พระพุทธไสยาสน์อายุ 150 ปี ร่วมทำบุญหล่อพระพุทธประทานพรสำเร็จอายุกว่า 150 ปี รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญโลงศพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่ผู้ได้มาวัดโล่ห์สุธาวาสแล้วไม่ควรพลาดไปนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
     วัดโล่ห์สุทธาวาสมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ภายใต้การปกครองของพระครูนิเทศก์ธรรมรส (ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นพระนักพัฒนาชุมชนและบุคคลไปพร้อมกัน เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางวัดได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จไปหลายโครงการ เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ปีละกว่าร้อยทุน การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โครงการตู้ยาชุมชน บริการยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้านฟรี โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต บริจาคหีบศพ และรับส่งผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังวัดที่จะฌาปนกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการสงเคราะห์ศพไร้ญาติ หรือที่ญาติไม่สามารถจัดงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ทางวัดได้รับมาจากศรัทธาของพุทธศานิกชนที่ได้ร่วมทำบุญ และจากวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และดำเนินงานอย่างโปร่งใสชัดเจน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: