Travel Update :

เที่ยวย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 กาญจนบุรี

เที่ยวย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 กาญจนบุรี

แต่ละชนชาติล้วนมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นมาของตนที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ที่อาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลาหรือผสมผสานจนเหลือเค้าเดิมอยู่บ้างไปตามยุคสมัย เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต แต่รากเหง้าที่เคยมีมาจะยังอยู่หากมีผู้เห็นคุณค่านำมาฟื้นฟูปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กลับกลายเป็นเทรนด์นิยมในการแต่งกายชุดไทยประจำชาติได้อย่างน่าชื่นชมในปัจจุบัน

     เมืองมัลลิกา เมืองจำลองสังคมคนไทยในหลายระดับตั้งแต่ชาวบ้าน ผู้ใช้แรงงาน เจ้านาย คหบดี ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ร.ศ.124 ในช่วงรอยต่อจากการเลิกทาสนำมาสู่วิถีชีวิตของประชาชนที่ไม่ได้เป็นทาสไพร่อีกต่อไป แต่ต้องทำมาหากินด้วยตนเอง

     ขั้นตอนการเข้าชมเมืองมัลลิกา มีค่าผ่านประตู 250 บาท เด็ก/ผู้สูงอายุ 120 บาท หากต้องการเปลี่ยนเป็นชุดไทย ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ หรือชมนาฏศิลป์ เพิ่มได้ตามต้องการ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mallika124.com/


     ภายในจำลองเป็นร้านค้าที่อยู่บนสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามคลองเรียกว่าสะพานหัน สามารถแลกเงินเป็นสตางค์รูได้ตรงนี้ในการจับจ่ายซื้อของภายในเมืองมัลลิกา
     ก่อนเข้าชมเมืองมีแผนผังของเมืองมัลลิกา ท่านจะได้ชมย่านการค้าที่ขึ้นชื่อเรื่องขนมคาวหวาน อาหารทานเล่น ขนมโบราณ สินค้าที่ทันสมัยในช่วง ร.ศ.124 ที่อยู่ในย่านสามแพร่งได้แก่ ถนนแพร่งนารา แพร่งภูธร แพร่งสรรพศาสตร์ ย่านเยาวราชและย่านบางรัก
     เดินชมเมืองแล้วมาแวะพักรับประทานอาหารได้ที่เรือนแพ สมัยก่อนการคมนาคมหลักของคนไทยคือทางน้ำ พ่อค้าแม่ค้าก็จะเดินทางและค้าขายอยู่ในเรือ     สิ่งปลูกสร้างมีเรือนไทยแบบเรือนเดี่ยวของชาวบ้านทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีควายให้ได้ใกล้ชิดด้วย เรือนคหบดีที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีเรือนชานและห้องหับต่างๆ เป็นสัดส่วน ใกล้กับเรือนเป็นลานมะลิที่มีหลากหลายพันธุ์อันเป็นที่มาของชื่อเมืองมัลลิกา และเรือนหมู่ซึ่งเป็นเรือนของคหบดีไทยผู้มั่งคั่ง หรืออาจเป็นขุนนางสูงศักดิ์ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งมักจะมีคณะนาฏศิลป์เป็นของตนเอง
     หอชมเมืองจำลองมาจากหอคอยคุกที่ไว้สำหรับตรวจตราไม่ให้นักโทษหลบหนี สำหรับเมืองมัลลิกาใช้เป็นหอชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ นอกจากนี้หากผู้ใดสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ห้องเล่าเรื่องได้อีกด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: