Travel Update :

คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง 

หลายคนคงเคยไปเย่ยมเยือน หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถูกยกให้เป็นพื้นที่ ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย แต่เดิมหมู่บ้านคีรีวง เป็นแหล่งศึกษาดูงานในฐานะพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งที่สามารถผ่านภัยพิบัติทางธรรมชาติมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงาม มีน้ำใจไมตรี เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม แต่ในระยะหลังโดยเฉพาะช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คีรีวงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสาย ในฐานะพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย แต่ทว่าด้วยขาดการสื่อสารให้เข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน ทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในหลายเรื่อง ทั้งการขับขี่รถในพื้นที่ชุมชน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ


     ในเรื่องนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "คีรีวง...ดีจังฮู้" ปีที่ 3 เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างพื้นที่แห่งความสุข ให้คนในชุมชนได้มาพบปะ แบ่งปัน เรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากจะเป็นการสร้าง 'ภูมิดี' ที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันเยาวชนจากปัญหาความเสี่ยงที่รุมล้อมอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองก้าวไปสู่การเป็น ‘นักสื่อสารสุขภาวะ’ สร้างสรรค์สื่อที่มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน


     ในปีนี้ เด็กและเยาวชนกลุ่มลูกขุนน้ำ จึงขอใช้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสื่อสารเรื่องราวและมุมมองของการท่องเที่ยวในแง่มุมใหม่ไปสู่นักท่องเที่ยว ด้วยการช่วยกันออกสำรวจค้นหาประวัติที่มาของพื้นที่และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในคีรีวง ทั้งสถานที่เล่นน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ ร้านอาหาร แหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน เส้นทางที่เหมาะสมกับการขี่รถจักรยาน การขับรถยนต์ส่วนตัวที่ไม่กีดขวางหรือรบกวนการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ นำมาจัดทำเป็นสื่อสร้างสรรค์ แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุขชุมชนคีรีวง เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม


     สุรศักดิ์ ปันทอง แกนนำเยาวชนลูกขุนน้ำ กล่าวว่า กระบวนการทำแผนที่ท่องเที่ยวที่ใช้เวลาร่วมกันกว่า 1 เดือนทำให้พวกเขาและเด็ก ๆ ในชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในหลาย ๆ ด้าน “พวกเราชวนเด็กในชุมชน เด็ก ๆ นักเรียนมัธยมในโรงเรียนออกไปสำรวจพื้นที่รอบคีรีวง แบ่งกันเป็น 3 ทีม เดินสำรวจไปตามเส้นทางแม่น้ำ 3 สายหลักของคีรีวง แล้วเอาข้อมูลที่แต่ละทีมได้มารวมกัน นั่งสังเคราะห์ด้วยกันจนออกมาเป็นแผนที่ กระบวนการนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติหมู่บ้านเพิ่มขึ้น บางทีน้อง ๆ เป็นเด็กที่เกิดในยุคนี้ โตขึ้นมาไม่เคยมีใครเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟัง น้องๆจะได้เรียนรู้ประวัติไปพร้อมๆกัน สำหรับแผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุขชุมชนคีรีวง จะถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ และมอบให้กับทุกคนที่มาเที่ยวงาน ‘คีรีวง...ดีจังฮู้’”


     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นอกเหนือจากน้องๆเยาวชน จะได้ร่วมสนุกท่องเที่ยวในพื้นที่ หมู่บ้านคีรีวง แล้ว ยังได้รับความรู้ และ ได้แรงบันดาลใจดี ๆ กลับไปเป็นต้นทุนในชีวิตของตัวเอง ส่วน คนในชุมชนก็ได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้สังสรรค์ พบปะพูดคุยกัน คนนอกชุมชน และนักท่องเที่ยว ได้เข้าใจคีรีวงได้ดีมากยิ่งขึ้นบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: