Travel Update :

นั่งรถอีแต๊ก เที่ยวชมน้ำตก กินข้าวป่า ที่หมู่บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

นั่งรถอีแต๊ก เที่ยวชมน้ำตก กินข้าวป่า ที่หมู่บ้านคีรีวงกต อุดรธานี

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกลุ่มวัฒนธรรมทางภาคอีสานที่น่าสนใจ และมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรม พร้อมรับความรู้จากชุมชน ที่บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี ที่นี่มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ มีการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีเป้าประสงค์เพื่อให้ภาคบริการธุรกิจโรงแรม ที่พัก และชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น


     นักท่องเที่ยวที่มายังหมู่บ้านคีรีวงกต จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน เห็นวัฒนธรรมผ้า การแต่งกาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น


     ในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ “บ้านคีรีวงกต” นั้น เมื่อออกเดินทางจากตัวเมืองอุดรมาก็จะเห็นวิวสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนา สลับป่าเขา สลับหมู่บ้าน เมื่อถึงบ้านคีรีวงกต จะมีการเตรียมรถอีแต๊กกับเสบียงอาหารให้นักท่องเที่ยวไว้พร้อมสรรพ สำหรับเดินทางต่อ โดยรถอีแต๊กจะพานักท่องเที่ยว ตัดเข้าหมู่บ้าน โดยปลายทางคือน้ำตกห้วยช้างพลาย ระหว่างทางรถอิแต๊ก จะวิ่งผ่านลำธาร ให้เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และอิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงามสบายตา


     สำหรับน้ำตกห้วยช้างพลายนั้น มี 3 จุดหลักให้เก็บภาพ จุดแรกเป็นช่องเขาที่มองลอด เข้าไปจะเห็นน้ำตก จุดที่สองเป็นจุดที่น้ำไม่ลึกมากเหมาะ สำหรับให้เด็กเด็กเล่นน้ำ และจุดที่สาม จุดนี้น้ำลึกประมาณ 8-9 เมตร กระโดดได้ หรือจะสไลด์ตามร่องน้ำตกก็ได้ หลังจากถ่ายภาพ เล่นน้ำตกกันอย่างสนุกสนาน ก็ได้เวลาอาหารเที่ยงที่ มีการจัดเตรียมไว้ให้ เรียบร้อย มาเที่ยวที่คีรีวงกต นอกเหนือจากจะได้ อิ่มเอมใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว เรายังได้เห็นวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์ ของชาวบ้านที่นี่ ที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว แบบคนบ้านเดียวกันบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: