Travel Update :

นมัสการขอพรพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแก่กว่า 600 ปี กำแพงเพชร

นมัสการขอพรพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแก่กว่า 600 ปี กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดเก่าแก่กว่า 600 ปีมาแล้ว ในสมัยสุโขทัยบริเวณนี้มีชื่อว่า "นครชุม" และวัดแห่งนี้ก็เป็นพระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไททรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาไว้ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "พระบรมธาตุเจดีย์" เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ พระเจดีย์องค์ปัจจุบันนั้นเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นภายหลัง

     ด้านข้างลานพระเจดีย์มีป้ายบอกสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท เจ้าแม่กวนอิมไม้หอมกฤษณา ศาลาหลวงปู่วิเชียรโมลี พระอุโบสถ ห้องสมุดประชาชน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระวิหาร พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป หอคัมภีร์โบราณ หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน     ประวัติการบูรณะของวัดพระบรมธาตุเจดียารามนั้น ในปี พ.ศ.2329 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆษิตาราม ได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร ได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ จังหวัดกำแพงเพชร ทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ริมน้ำปิงสามองค์จึงได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยารามณรงค์สงคราม (น้อย) และประชาชนช่วยกันแผ้วถางก็พบพระเจดีย์ตามจารึก ปี พ.ศ.2414 มีคหบดีชาวพม่ามีอาชีพค้าไม้ชื่อพระยาตะก่า(ซงพอ) มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ขอพระราชานุญาตในการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุนครชุมซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงมอญองค์เดียว ครอบแทนพระเจดีย์เดิมทั้งสามองค์ แต่ยังไม่แล้วก็ถึงแก่กรรมพ.ศ.2447-2448 พะโป้ น้องชายพระยาตะก่าทำการบูรณะต่อและได้นำยอดฉัตรมาจากพม่าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระบรมธาตุ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร 3 เดือน

     ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ได้บูชา ทำบุญหล่อเทียนตามปีนักษัตร และบริเวณลานจอดรถทางเข้ามีภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกำแพงเพชร ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ขนาดใหญ่ให้ได้ถ่ายภาพราวกับได้ไปพิชิตยอดเขามาแล้ว ไม่ไกลจากวัดจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขารสชาติดีราคาไม่แพง ชมวิวริมน้ำปิงสวยงามสบายตา


     วัดพระบรมธาตุเจดียารามตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 1078 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร หมู่ 3 บ้านปากคลองใต้ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 18.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : วัดบรมธาตุเจดียาราม จ.กำแพงเพชร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: