Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

นมัสการขอพรพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแก่กว่า 600 ปี กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดเก่าแก่กว่า 600 ปีมาแล้ว ในสมัยสุโขทัยบริเวณนี้มีชื่อว่า "นครชุม" และวัดแห่งนี้ก็เป็นพระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไททรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาไว้ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "พระบรมธาตุเจดีย์" เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ พระเจดีย์องค์ปัจจุบันนั้นเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นภายหลัง

     ด้านข้างลานพระเจดีย์มีป้ายบอกสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท เจ้าแม่กวนอิมไม้หอมกฤษณา ศาลาหลวงปู่วิเชียรโมลี พระอุโบสถ ห้องสมุดประชาชน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระวิหาร พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป หอคัมภีร์โบราณ หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน     ประวัติการบูรณะของวัดพระบรมธาตุเจดียารามนั้น ในปี พ.ศ.2329 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆษิตาราม ได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร ได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ จังหวัดกำแพงเพชร ทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ริมน้ำปิงสามองค์จึงได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยารามณรงค์สงคราม (น้อย) และประชาชนช่วยกันแผ้วถางก็พบพระเจดีย์ตามจารึก ปี พ.ศ.2414 มีคหบดีชาวพม่ามีอาชีพค้าไม้ชื่อพระยาตะก่า(ซงพอ) มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ขอพระราชานุญาตในการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุนครชุมซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงมอญองค์เดียว ครอบแทนพระเจดีย์เดิมทั้งสามองค์ แต่ยังไม่แล้วก็ถึงแก่กรรมพ.ศ.2447-2448 พะโป้ น้องชายพระยาตะก่าทำการบูรณะต่อและได้นำยอดฉัตรมาจากพม่าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระบรมธาตุ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร 3 เดือน

     ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ได้บูชา ทำบุญหล่อเทียนตามปีนักษัตร และบริเวณลานจอดรถทางเข้ามีภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกำแพงเพชร ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ขนาดใหญ่ให้ได้ถ่ายภาพราวกับได้ไปพิชิตยอดเขามาแล้ว ไม่ไกลจากวัดจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขารสชาติดีราคาไม่แพง ชมวิวริมน้ำปิงสวยงามสบายตา


     วัดพระบรมธาตุเจดียารามตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 1078 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร หมู่ 3 บ้านปากคลองใต้ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 18.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : วัดบรมธาตุเจดียาราม จ.กำแพงเพชร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ตลาดย้อนยุคนครชุม' ตลาดย้อนยุคของชาวกำแพงเพชร

'ตลาดย้อนยุคนครชุม' ตลาดย้อนยุคของชาวกำแพงเพชร

วันนี้ขอเอาใจคนรักการช้อป-กิน-เที่ยวใน แบบย้อนยุคๆกันที่ "ตลาดย้อนยุคนครชุม" หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า "ตลาดย้อนยุคกำแพงเพชร (นครชุม)" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำ

อ่าน 19,386 คน SHARE ความคิดเห็น
เลาะคูน้ำ ชมซากปรักหักพัง 'เมืองโบราณนครชุม'

เลาะคูน้ำ ชมซากปรักหักพัง 'เมืองโบราณนครชุม'

โบราณสถานเมืองนครชุม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเชร เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง กำแพงเมืองสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวไปตามแม่น้ำปิง

อ่าน 8,877 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแห่งเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแห่งเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุม เป็นวัดประจำเมืองเหมือนกับวัดพระแก้วประจำเมืองกำแพงเพชร และวัดพระบรมธาตุขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อพ.ศ.1858 ในสมัยต้นสุโขทัย

อ่าน 10,086 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการมหาเจดีย์องค์ใหญ่ทรงมอญ ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม

นมัสการมหาเจดีย์องค์ใหญ่ทรงมอญ ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม

พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์

อ่าน 3,705 คน SHARE ความคิดเห็น
อนุสาวรีย์ปากีสถาน อนุสาวรีย์แห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

อนุสาวรีย์ปากีสถาน อนุสาวรีย์แห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

อนุสาวรีย์ปากีสถาน (The Pakistan Monument) เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

อ่าน 77 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

หากใครที่ชอบงานศิลปะก็คงต้องลองค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่าน 376 คน SHARE ความคิดเห็น
100  ปี สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงนิวยอร์ก

100 ปี สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงนิวยอร์ก

ประชาชนที่มาเที่ยวที่นิวยอร์คไม่อาจพลาดที่จะมาเยือนแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนที่นี่

อ่าน 396 คน SHARE ความคิดเห็น
คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

หลายคนคงเคยไปเย่ยมเยือน หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถูกยกให้เป็นพื้นที่ ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

อ่าน 604 คน SHARE ความคิดเห็น
มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

งานศิลปะตามมุมเมืองต่างๆ ทั้งงานศิปกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ต่างๆ มักจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ชอบเสพงานศิลป์

อ่าน 2,093 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน