Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

นมัสการขอพรพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแก่กว่า 600 ปี กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดเก่าแก่กว่า 600 ปีมาแล้ว ในสมัยสุโขทัยบริเวณนี้มีชื่อว่า "นครชุม" และวัดแห่งนี้ก็เป็นพระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไททรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาไว้ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "พระบรมธาตุเจดีย์" เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ พระเจดีย์องค์ปัจจุบันนั้นเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นภายหลัง

     ด้านข้างลานพระเจดีย์มีป้ายบอกสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท เจ้าแม่กวนอิมไม้หอมกฤษณา ศาลาหลวงปู่วิเชียรโมลี พระอุโบสถ ห้องสมุดประชาชน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระวิหาร พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป หอคัมภีร์โบราณ หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน     ประวัติการบูรณะของวัดพระบรมธาตุเจดียารามนั้น ในปี พ.ศ.2329 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆษิตาราม ได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร ได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ จังหวัดกำแพงเพชร ทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ริมน้ำปิงสามองค์จึงได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยารามณรงค์สงคราม (น้อย) และประชาชนช่วยกันแผ้วถางก็พบพระเจดีย์ตามจารึก ปี พ.ศ.2414 มีคหบดีชาวพม่ามีอาชีพค้าไม้ชื่อพระยาตะก่า(ซงพอ) มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ขอพระราชานุญาตในการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุนครชุมซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงมอญองค์เดียว ครอบแทนพระเจดีย์เดิมทั้งสามองค์ แต่ยังไม่แล้วก็ถึงแก่กรรมพ.ศ.2447-2448 พะโป้ น้องชายพระยาตะก่าทำการบูรณะต่อและได้นำยอดฉัตรมาจากพม่าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระบรมธาตุ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร 3 เดือน

     ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ได้บูชา ทำบุญหล่อเทียนตามปีนักษัตร และบริเวณลานจอดรถทางเข้ามีภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกำแพงเพชร ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ขนาดใหญ่ให้ได้ถ่ายภาพราวกับได้ไปพิชิตยอดเขามาแล้ว ไม่ไกลจากวัดจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขารสชาติดีราคาไม่แพง ชมวิวริมน้ำปิงสวยงามสบายตา


     วัดพระบรมธาตุเจดียารามตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 1078 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร หมู่ 3 บ้านปากคลองใต้ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 18.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : วัดบรมธาตุเจดียาราม จ.กำแพงเพชร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ตลาดย้อนยุคนครชุม' ตลาดย้อนยุคของชาวกำแพงเพชร

'ตลาดย้อนยุคนครชุม' ตลาดย้อนยุคของชาวกำแพงเพชร

วันนี้ขอเอาใจคนรักการช้อป-กิน-เที่ยวใน แบบย้อนยุคๆกันที่ "ตลาดย้อนยุคนครชุม" หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า "ตลาดย้อนยุคกำแพงเพชร (นครชุม)" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำ

อ่าน 18,810 คน SHARE ความคิดเห็น
เลาะคูน้ำ ชมซากปรักหักพัง 'เมืองโบราณนครชุม'

เลาะคูน้ำ ชมซากปรักหักพัง 'เมืองโบราณนครชุม'

โบราณสถานเมืองนครชุม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเชร เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง กำแพงเมืองสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวไปตามแม่น้ำปิง

อ่าน 8,294 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแห่งเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแห่งเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุม เป็นวัดประจำเมืองเหมือนกับวัดพระแก้วประจำเมืองกำแพงเพชร และวัดพระบรมธาตุขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อพ.ศ.1858 ในสมัยต้นสุโขทัย

อ่าน 8,733 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการมหาเจดีย์องค์ใหญ่ทรงมอญ ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม

นมัสการมหาเจดีย์องค์ใหญ่ทรงมอญ ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม

พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์

อ่าน 3,471 คน SHARE ความคิดเห็น
เสาร์นี้..พาลูกหนีเที่ยว! กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวเอาใจเด็กๆ

เสาร์นี้..พาลูกหนีเที่ยว! กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวเอาใจเด็กๆ

เป็นที่รู้กันว่าเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมนั้น ถือเป็นวันสำคัญของเด็กๆ หรือวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในทุกๆปี

อ่าน 7,974 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยววัดบ่อสามแสน ไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร

ท่องเที่ยววัดบ่อสามแสน ไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร

วัดบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชรเป็นวัดใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 เพื่อเป็นที่พักสงฆ์

อ่าน 254 คน SHARE ความคิดเห็น
เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก  ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ 4 จังหวัด

อ่าน 206 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

เขาวงกตเป็นดั่งเส้นทางพิศวงในโลกนิยาย แต่แนวคิดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง

อ่าน 545 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดบูธกิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ในงานไทยเที่ยวไทย

อ่าน 522 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน