Travel Update :

ไหว้พระสรีรสังขาร พระเกจิดังหลวงปู่จ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์

ไหว้พระสรีรสังขาร พระเกจิดังหลวงปู่จ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์

วัดศรีอุทุมพรหรือชื่อเดิมวัดวังเดื่อ ตั้งอยู่ที่บ้านวัดเดื่อ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จัดหวัดนครสวรรค์ อยู่ท่ามกลางที่นาและหมู่บ้านล้อมรอบ วัดศรีอุทุมพรสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2485 โดยมีพระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณเป็นเจ้าอาวาสวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัด ชาวบ้านมักจะเรียกว่า”วัดวังเดื่อ”ตามชื่อหมู่บ้านมาแต่เดิม ต่อมาหลวงพ่อจ้อยหรือพระครูจ้อยได้ซื้อที่ดินเพิ่ม และได้มีการจัดสร้างอาคารเสนาเสนะต่าง ๆขึ้นอีกมากมาย ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาธรรมสังเวช ณาปนสถาน .หอสวดมนต์ หอระฆัง การเดินทางไปยังวัดให้ไปตามถนนพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์-กำแพงเพชรก่อนถึงตลาดเอื้ออารีให้เลี้ยวซ้ายที่แยกลาดยาว เข้าอำเภอลาดยาวประมาณ 4 เมตร เลี้ยวซ้ายประมาณ 2-3 กิโลเมตรจึงถึงวัดศรีอุทุมพร


     ด้านหน้าพระอุโบสถมีความสวยงามอ่อนช้อย ทั้งปูนปั้นพญานาค ช้างสามเศียร พญายักษ์อยู่ระหว่างประตูทางเข้า


     ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระประธานและพระสรีรสังขารของหลวงพ่อจ้อยที่ไม่เน่าเปื่อยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการบูชา


     ด้านข้างพระอุโบสถเป็นศาลาการเปรียญที่ยังมีบางส่วนกำลังปฏิสังขรณ์แต่สามารถเข้าไปชมภายในได้ มีความสวยงามอ่อนช้อยและละเอียดอ่อนของฝีมือช่างเช่นกัน


     มีป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในจังหวัดนครสวรรค์ที่ด้านหน้ากุฏิเรือนไทยไม้สักหลังใหญ่อันเป็นจุดสำคัญของวัดอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อจ้อย จันทฺสุวณฺโณและพระเกจิอาจารย์ออีกหลายรูป     และอาคารหลังเล็กด้านข้างกุฏิเรือนไทยเป็นที่ตั้งของมีดหมอเทพศาสตราวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพระครูนิทัศน์ประชานุกูลเจ้าอาวาส เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลและปลอดเคราะห์จากสิ่งไม่ดีทั้งปวง โดยให้เดินรอดใต้มีดหมอสามรอบ


     วัดศรีอุทุมพรมีของดีมากมาย หากใครได้ผ่านมาทางจังหวัดนครสวรรค์ จึงเป็นวัดหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: