Travel Update :

ท่องเที่ยววัดบ่อสามแสน ไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร

ท่องเที่ยววัดบ่อสามแสน ไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร

วัดบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 เพื่อเป็นที่พักสงฆ์ เดิมมีศาลาไม้ไผ่หนึ่งหลัง และกุฏิพระเพียงหลังเดียว จนเมื่อชาวบ้านบ่อสามแสนได้ไปอาราธนาหลวงพ่อพล กุสโล จากวัดคลองเมืองนอก ตำบลโกสัมพี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 และที่มาของชื่อวัดมาจากสถานที่ตั้ง หมู่ 6 บ้านบ่อสามแสน หน้าวัดมีบ่อศิลาแลงขนาดใหญ่ที่ชาวกำแพงเพชรเรียกขานกันว่าบ่อสามแสน โดยมีตำนานว่าน้ำในบ่อมีจำนวนมากแม้คนสามแสนคนใช้ดื่มกินก็ไม่มีวันหมด


     เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูวชิรปัญญากรได้สร้างพระอุโบสถที่มีความงดงามขึ้น ทางเข้าพระอุโบสถมีช้างสองเชือกอยู่สองฝั่ง ด้านหลังมีตู้บริจาคเงินเพื่อสะเดาะเคราะห์โดยการลอดท้องช้าง


     ก่อนเข้าอุโบสถไหว้อธิษฐานขอพรให้สมปรารถนาที่องค์เทพทันใจ


     ด้านข้างพระอุโบสถเป็นที่ทำบุญบูชาเศียรครูเพื่อเสริมบารมี บูชาพระบรมสารีริกธาตุและนมัสการหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย     หลวงพ่อพล กุสโลอดีตเจ้าอาวาสได้ชักชวนชาวบ้านเพื่อสร้างหลวงพ่อพระนอนขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2515 แม้องค์พระนอนที่สร้างโดยช่างราษฎร์จะไม่งดงามเท่าพระนอนที่สร้างโดยช่างหลวง แต่เป็นการปั้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งองค์พระยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ่อสามแสนในความศักดิ์สิทธิ์ เป็นความภูมิใจและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง     ชาวบ้านบ่อสามแสนจะจัดงานประเพณีไหว้พระนอน ในประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 3 คืน ชาวกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงจะมาไหว้พระนอนกันอย่างมากมาย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของทางวัดบ่อสามแสนได้ที่ Facebook : WadBoSamSaen

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: