Travel Update :

เส้นทางจักรยาน เขื่อนกระเสียว ด่านช้าง ทางเลือกใหม่สำหรับสิงนักปั่น

เส้นทางจักรยาน เขื่อนกระเสียว ด่านช้าง ทางเลือกใหม่สำหรับสิงนักปั่น

วันนี้มีเส้นทางการปั่นจักรยาน มาแนะนำสำหรับนักปั่น หรือ ผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจ และ ให้ไว้เป็น อีก 1 ทางเลือก ในการมารับอากาศบริสุทธิ์ นั่นคือ เส้นทางจักรยาน บน เขื่อนกระเสียว ใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีวิวทิวทัศน์ สวยไม่แพ้ สถานที่อื่น เพราะขณะนี้ ทางพื้นที่เขื่อนกระเสียว กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีตวามสวยงาม มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับนักท้องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์


     ซึ่งก่อนหน้านี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มต้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ชูศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนกระเสียว จัดการแข่งขันจักรยานกว่า 2,000 คัน


     เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมปั่นจักรยานชมความงามของเขื่อนกระเสียวเขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และชื่นชมบรรยากาศอันร่มรื่น ตลอดเส้นทางจักรยาน ด้วย


     นอกเหนือจากเส้นทางจักรยาน ที่นักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม แล้ว ด้านบนของเขื่อนกระเสียว บริเวณใกล้กับจุดจอดรถ จะได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และความปีติใจ อย่างหนึ่งของชาวอำเภอด่านช้าง นั้นคือ พลับพลาที่ประทับ ที่ครั้งหนึ่ง อดีตในความทรงจำเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมา ทอดพระเนตรติดตามโครงการชนประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ซึ่งในขณะนั้น ยังเป็นเพียงกิ่งอำเภอด่านช้าง เท่านั้น


     บริเวณลานพลับพลา ก็จะมีจุดชมวิวทิวทัศน์ ของเขื่อนกระเสียว อีกมุมหนึ่ง มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้มานั่งซึมซับธรรมชาติ เพราะหากนักท่องเที่ยว ไม่ได้มาปั่นจักรยาน แต่ก็สามารถมานั่งชมวิวของเขื่อน ดูพระอาทิตย์ตกในยามเย็น รับลมเย็นๆ บนสันเขื่อน ก็ชิล ไปอีกแบบบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: