Travel Update :

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ตั้งอยู่บนเขาค้อ ริมทางหลวงหมายเลข 2196 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อยู่ติดถนน


ความเป็นมา พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งพระธาตุของพระอริยสาวก ในสถูปศิลาขนาดเล็ก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และหนึ่งในจำนวนของสถูปศิลาที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพะราชทานพรบรมสารีริกธาตุแก่ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ในขณะนั้น) เพื่อให้อัญเชิญไปประดิษฐานประจำสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม บ้านเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

     การที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ พื้นที่เขาค้อแห่งนี้ เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ ที่มีการสู้รบ ระหว่างคนไทยด้วยกันเองมานาน จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต และเลือดเนื้อจำนวนมาก ยังเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยทั้งชาติ และเมื่อการสู้รบยุติลง ความสงบสุขร่มเย็นก็เริ่มบังเกิดขึ้น ราษฎรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม ให้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง มีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ราษฏรในพื้นที่เขาค้อ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ


     แนว คิดในการออกแบบ ให้มีเอกลักษณ์ทางศิลปพุทธสถานทางภาคเหนือ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม อันเป็นลักษณะที่มีการใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยทวาราวดี องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539

     ลักษณะรูปแบบในส่วนของรูปด้านบริเวณฐานชั้นล่างและฐานชั้นบนยึดขยายยกสูง ขึ้น และได้มีการนำลักษณะแบบอย่างการใช้ซุ้มคูหามาประดับเข้า 4 ด้าน ซึ่งในการประดับด้วยซุ้มคูหานี้ตามหลักฐานปรากฏว่า มีการใช้มาตั้งแต่ครั้งสมัยทวาราวดี บริเวณฐานชั้นล่างนี้มีซุ้มคูหา 4 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ และบริเวณฐาน 8 เหลี่ยม ตอนบนมีซุ้มคูหาขนาดใหญ่ และเล็กสลับกัน ซึ่งซุ้มคูหาขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ


     ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ อ.เขาค้อ ต้องแวะไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสถานที่อื่นๆ โดบเฉพาะช่วงหน้าหนาว จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ของ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ค่อนข้างจะกว้างขวาง มีลานจอดรถที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก


     เมื่อเข้าสู่ด้านใน พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก จะพบเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคลทั่วไปให้ความเคารพประดิษฐานอยู่จำนวนมาก อาทิ พระพิฆเนศ พระพุทธรูปปางต่างๆ นอกจากนี้ ด้านในยังสว่างไสวไปด้วยแสงเทียนที่เหล่าพุทธศานิกชนร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เสมือนแสงช่วยส่องใจให้สว่างและมีสติ ทั้งนี้ มีคนในพื้นที่แนะนำว่า ก่อนที่จะเดินทางออกจากพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อย่าลืมตีระฆังที่เรียงรายอยู่ด้านข้าง ให้ครบทุกใบ เพราะเชื่อกันว่าอายุจะยืนยาวอีกหลายปี


     ฝั่งตรงข้าม พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ยังมีร้านค้าขายของที่ระลึก ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อของฝากของถูกใจ ติดไม้ติดมือกลับบ้าน และหากจะรับประทานอาหาร เครื่องดื่มร้อนเย็น ใกล้กัน ก็มีร้านอาหารไว้คอยบริการด้วยเช่นกัน


    

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: