Travel Update :

10 ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัดโบราณยอดนิยมในไทย

10 ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัดโบราณยอดนิยมในไทย

 

หากพูดถึงโบราณสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไทย แน่นอนว่าที่เที่ยวแรกๆที่เรามักนึกถึงก็คือ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระที่นั่งวิมานเมฆ เขาวัง และอื่นๆ วันนี้เราขอแนะนำ 10 โบราณสถานยอดนิยมในไทย ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการโหวตจากคนไทยปีล่าสุด     ล่าสุด!! Skyscanner ขอพาคุณไปย้อยรอนอดีตชาติไทยกันที่ 10 สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัดโบราณยอดนิยมของคนไทย จากผลโหวตโครงการเสน่ห์เมืองยิ้ม เช่น วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระบรมหมาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดอรุณราชวราราม วัดพระธาตุดอยสุเทพ เขาวัง และสถานที่โบราณที่จารึกในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญๆ ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย     อันดับ 1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ใกล้กับสนามบินพิษณุโลก เมืองโบราณอันสำคัญและยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการยกให้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานฯ แห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางเป็นเขตเมืองสุโขทัยในอดีต มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ควรไปชมอยู่มากมายแหลายแห่งทั้งภายในเขตกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมือง เช่น วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดตระพังทองหลาง วัดพระพายหลวง วัดศรีสวาย วัดศรีชุม ทำนบพระร่วง (เขื่อนสรีดภงค์) วัดเชตุพน วัดเจดีย์สี่ห้อง เนินปราสาทพระร่วง ศาลตาผาแดง แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง) เป็นต้น 


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จังหวัดกรุงเทพฯ     อันดับ 2 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัดกรุงเทพฯ วัดที่สร้างขึ้นพร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดในเขตพระราชฐานและเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่ทำพิธีบวชนาคหลวงและพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยาบรรณ ที่สำคัญที่สุด คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน บริเวณระเบียงคดด้านนอก มีงานจิตรกรรมฝาผนังจากมหากาพย์รามเกียรติ์ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 178 ห้อง นอกจากนั้นในบริเวณวัดทั้งหมดก็ยังมีงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าอีกมากมาย เช่น พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ พระอัษฏามหาเจดีย์ หอพระคันธารราษฏร์ และหอพระราชพงศานุสร เป็นต้น


วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     อันดับ 3 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้กับสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศที่มีความรุ่งเรืองกว่าสี่ร้อยปี เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกของชาวไทย เมืองหลวงเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ส่งผลให้มีจุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติยอดเยี่ยมและยังเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของเอเชียอาคเนย์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 อีกด้วย โบราณสถานที่น่าไปเยือนมีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง เช่น พระราชวังหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ และวิหารมงคลบพิตร เป็นต้น 


วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่     อันดับ 4 วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ วัดหลวงแห่งแดนล้านนา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ในแต่ละปีจะมีพิธีสักการะพระธาตุ 1 วันก่อนวันวิสาขบูชา เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอย การขึ้นไปสักการะที่วัดจะต้องขึ้นบันไดนาค 306 ขั้น ในปัจจุบันมีบริการกระเช้าไฟฟ้าขึ้น-ลงให้บริการตั้งแต่ 05.30 น.-19.30 น. บริเวณทางขึ้นดอยมีอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ผู้บุกเบิกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ภายในเขตวัดด้านบนมีงานพุทธประติมากรรมและศิลปกรรมที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ฉัตร 4 มุม สัตติบัญชร (รั้วหอก) หอยอ หอท้าวโลกบาล ไหดอกบัว และอนุสาวรีย์ฤๅษีสุเทวะ เป็นต้น


พระบรมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร     อันดับ 5 พระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพฯ สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในอดีต การก่อสร้างมีลักษณะคล้ายการสร้างพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เขตวัดในพระราชฐาน (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) พระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียรสถาน พระบรมหมาราชวังสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ภายในพระบรมมหาราชวังมีสถานที่น่าสนใจที่เข้าชมได้หลายแห่ง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระที่นั่งพิมานรัตยา พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ


พระที่นั่งวิมานเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร     อันดับ 6 พระที่นั่งวิมานเมฆ จังหวัดกรุงเทพฯ พระที่นั่งอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นพระที่นั่งแห่งเดียวในโลกที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและยังมีความใหญ่โตที่สุดอีกด้วย แต่เดิมนั้นเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นไว้ที่เกาะสีชังแต่ค้างคาไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนมาสร้างใหม่ที่พระราชวังสวนดุสิตในพระนครแทน ลักษณะเด่นของพระที่นั่งวิมานเมฆ คือ งานสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียผสมไทยประยุกต์ ปัจจุบันเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชม นอกจากพระที่นั่งวิมานเมฆแล้ว ภายในเขตพระราชวังสวนดุสิตยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นอีก เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และพระตำหนักสวน 4 ฤดู เป็นต้น ทั้งนี้การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามนุ่งสั้นหรือเสื้อแขนกุด


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี     อันดับ 7 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี ใกล้กับสนามบินหัวหิน อดีตวัดเก่าแห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังในบริเวณนี้ และทรงพระราชทานชื่อใหม่ว่า “พระราชวังพระนครคีรี” เป็นพระราชวังบนเขาแห่งเดียวของไทย มีพื้นที่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก โดยแบ่งส่วนออกเป็น ภูเขายอดกลางอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ยอดเขาตะวันออกอันเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม (วัดเขาวัง) ภายในมีงานจิตรกรรมฝาผนังผีมือขรัวอินโข่ง ส่วนทางด้านยอดเขาตะวันตกเป็นที่ตั้งของเขตพระราชฐาน หอดาราศาสตร์ พระที่นั่งราชธรรมสภา พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ในช่วงต้นปีจะมีงานเฉลิมฉลองพระนครคีรี ภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และการจุดพลุไฟสวยงามยามค่ำคืน ปีนี้งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม-23 กุมภาพันธ์


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย     อันดับ 8 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ใกล้กับสนามบินพิษณุโลก เมืองโบราณลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณเชิงเขาพระศรี เขาสุวรรณคีรี เขาพนมเพลิง และเขาใหญ่ เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เมืองเชลียง” อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้จัดเป็นแหล่งโบราณคดีชั้นเลิศ มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมาย เท่าที่ขุดขึ้นมาได้มีกว่า 200 ชิ้น และคาดว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ยังหาไม่พบ มากไปกว่านั้นยังมีการค้นพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย โบราณสถานสำคัญในเมืองโบราณศรีสัชนาลัยมีหลายแห่ง เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระธาตุมุเตา วัดนางพญา วัดเขาสุวรรณคีรี ปรางค์ประธาน กุฏิพระร่วงพระลือ และกลุ่มเตาเผาทุเรียง เป็นต้น


วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร     อันดับ 9 วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ เดิมชื่อ “วัดมะกอก” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินทรงยกทัพมาทางน้ำและมาถึงวัดแห่งนี้ในช่วงรุ่งสาง จึงทรงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดแจ้ง” และได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดคู่กรุงธนบุรี ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบางก่อนที่อัญเชิญกลับประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดอรุณราชวราราม” ดังที่เรียกขานกันอยู่ในปัจจุบัน วัดแห่งนี้นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความสวยงามวิจิตรแล้ว ยังมีจุดเด่นที่งานปูนปั้นทหารจีนรอบพระระเบียงและพญายักษ์ 2 ตนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมกุฎ “ยักษ์วัดแจ้ง” 


พระธาตุเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่     อันดับ 10 พระธาตุเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า องค์ยอดเจดีย์เดิมนั้นมีความสูงและใหญ่โตมากแต่ได้เกิดการหักลงมาในช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2088 จึงเหลือเพียงเท่าที่เห็นในปัจจุบัน องค์พระธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยแสนเมืองมาแห่งราชวงศ์มังราย ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตถึง 80 ปี ก่อนจะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองเชียงทองในประเทศลาว และได้กลับคืนสู่ไทยและนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯจนถึงปัจจุบัน

เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com / แหล่งข้อมูล....Skyscanner


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: