Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี

 

ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี คือจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะที่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลนาเลิน ซึ่งล่าสุด! กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยวนอุทยานน้ำตกผาหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538

     วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีความโดดเด่นในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยเทือกเขาติดต่อกันคือ ภูแผงม้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 399 เมตร ภูพระทราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 392 เมตร ภูหมีเยี่ยม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 362 เมตร ภูผักหวาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 282 เมตร ซึ่งภูเขาเป็นลักษณะสูงชัน และมีที่ราบเป็นลานหินบนเขา


 


วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี


     เมื่อมีโอกาสมาท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกผาหลวง แน่นอนว่าไฮไลท์แรกที่คุณต้องไม่พลาดไปเยือนก็คือ นํ้าตกผาหลวง จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของวนอุทยานนํ้าตกผาหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี อยู่ชั้นบน และส่วนที่เป็นถํ้าอยู่ชั้นล่างหน้าผาน้ำตก ประกอบด้วย หินทรายแป้ง สีเทาดำ สีนํ้าตาลม่วง อยู่ในหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ 120 ล้านปี แสดงการวางตัวของชั้นหินชัดเจน dip angle 15 องศา/dip direction 35 องศา ห่างจากน้ำตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 เมตร จะพบรอยคดโค้งหนาขนาด ประมาณ 1 เมตร 


วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี


     นอกจากความสวยงามของนํ้าตกผาหลวงแล้วนั้น ภายในวนอุทยานน้ำตกผาหลวงยังมีจุดชมความงามของดอกไม้ป่านานาชนิด เช่น ดอกมณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณ รวมทั้งกล้วยไม้ป่า เช่น กล้วยไม้ในกลุ่มช้างท้าว และสิงโต และสุดท้ายขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดไปเยือน ผาหม้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาเฉลียงรูปร่างคล้ายหม้อดินโบราณ และบริเวณนี้ยังมีจุดใช้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นพื้นที่ของ ต.นาเลิน ได้แบบ 360 องศาอีกด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ อบต.นาเลิน โทร. 0-4525-2574


วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี


     การเดินทางไปเยือน อุทยานน้ำตกผาหลวง สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง โดยรถยนต์ คือ

     1. จากจังหวัดอุบลราชธานี–ตระการพืชผล เลี้ยวขวาเข้าอำเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและจากอำเภอศรีเมืองใหม่ถึงบ้านนาเลินประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตกอีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานี – พิบูลมังสาหาร ข้ามสะพานพิบูลมังสาหาร ตรงไปอำเภอศรีเมืองใหม่ เลี้ยวขวาเข้า อำเภอศรีเมืองใหม่–นาเลิน ประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตก อีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร

     2. จากจังหวัดอุบลราชธานี–พิบูลมังสาหาร ข้ามสะพานพิบูลมังสาหาร ตรงไปอำเภอศรีเมืองใหม่ เลี้ยวขวาเข้า อำเภอศรีเมืองใหม่–นาเลิน ประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตก อีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร

เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com / ภาพประกอบ ....อบต. นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 17,068 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกสวยและผาหินงามที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

น้ำตกสวยและผาหินงามที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง คือแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาติดต่อกันคือ ภูแผงม้ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ

อ่าน 9,688 คน SHARE ความคิดเห็น
ตระการตา! ต้นไม้เรืองแสง วัดภูพร้าว จ.อุบลราชธานี

ตระการตา! ต้นไม้เรืองแสง วัดภูพร้าว จ.อุบลราชธานี

วัดภูพร้าว หรือ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  นับว่าเป็นวัดที่ขึ้นชื่อ ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของ จ.อุบลราชธานี

อ่าน 5,418 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

เที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558

อ่าน 1,902 คน SHARE ความคิดเห็น
114 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558

114 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558

จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฏาคม 2558

อ่าน 1,914 คน SHARE ความคิดเห็น
แม่น้ำสองสี ที่เที่ยวอุบลราชธานีที่ต้องไปเยือนสักครั้ง!

แม่น้ำสองสี ที่เที่ยวอุบลราชธานีที่ต้องไปเยือนสักครั้ง!

แม่น้ำสองสี หรือ ดอนด่านปากแม่น้ำมูล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำสองสี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวไปไม่น้อยกว่าที่เที่ยวอื่นๆในจังห

เที่ยวปลายฝนต้นหนาว ยลเสน่ห์ดอกไม้ป่าที่จ.อุบลราชธานี

เที่ยวปลายฝนต้นหนาว ยลเสน่ห์ดอกไม้ป่าที่จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวนี้ ชมหมู่ดอกหญ้าและดอกไม้ดิน เหนือลานหินทราย ที่ จ.อุบลราชธานี

อ่าน 4,303 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวอุบลราชธานี..ยลเสน่ห์แม่น้ำสองสีที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์

เที่ยวอุบลราชธานี..ยลเสน่ห์แม่น้ำสองสีที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยหลวงปู่คำคนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ  ธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 7,060 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน