Travel Update :

เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวขอนแก่น ไปง่าย...สนุกด้วยนะ!


เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวขอนแก่น ไปง่าย...สนุกด้วยนะ!

ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวไม่แพ้ที่เที่ยวอื่นๆในเขตภาคอีสาน นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวขอนแก่นล้วนไม่พลาดโอกาสไปเยือน เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่คุณต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวขอนแก่น ไปง่าย...สนุกด้วยนะ!

        เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชี ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว ยาว 885 เมตร สูง 32 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 55 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวขอนแก่น ไปง่าย...สนุกด้วยนะ!

        สำหรับการสร้างเขื่อนนั้นริเริ่มขึ้นในชื่อ โครงการน้ำพอง เมื่อ พ.ศ. 2503 โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2508 และเนื่องจากบริเวณที่สร้างเขื่อนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านช่องเขาทั้งสอง ซึ่งแม่น้ำพองดูเหมือนถูกหนีบ ชาวบ้านจึงเรียกเขื่อนนี้ว่า เขื่อนพองหนีบ ตามชื่อดั้งเดิมของบริเวณนี้
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวขอนแก่น ไปง่าย...สนุกด้วยนะ!

        ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฐานันดรศักดิ์ในขณะนั้น) ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน พระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า เขื่อนอุบลรัตน์ และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นไปโดยปริยาย

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่เที่ยวขอนแก่น ไปง่าย...สนุกด้วยนะ!เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com
ข้อมูล / ภาพ : i-san.tourismthailand.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: