Travel Update :

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธนั้นตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายในพิพิธภัณฑ์มีพี้นที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณท่านั่งยองๆขนาดเท่าจริง ริมฝาผนังมีภาพจิตรกรรมแสดงภาพประชาชนจากภาคต่างๆ มากราบนมัสการหลวงพ่อ ตู้จัดแสดงสิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย ภายใต้หัวข้อ "กูทำดี เขาจึงให้ของดีแก่กู" และจัดแสดงเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณตั้งแต่เยาว์วัย จนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นพระที่ถือสันโดษและเป็นพระนักพัฒนา ซึ่งได้รับแรงศรัทธามหาชนจำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา

        บริเวณใกล้เคียงยังมีวิหารที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ วิหารเทพวิทยาคม ซึ่งเป็นวิหารเกี่ยวกับธรรม มีลักษณะทรงกลมสูงประมาณ 4 ชั้น ตกแต่งด้วยเซรามิก ตั้งอยู่กลางบึงน้ำของวัดบ้านไร่ สร้างในโอกาสหลวงพ่อคูณ ครบ 90 ปี โดยมีสะพานพญานาค เป็นทางเดินเชื่อมผ่านโลกมนุษย์สู่โลกแห่งธรรม และยังมีซุ้มประตูบารมี 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนังรอบนอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศชาติชาดก สำหรับภายในวิหารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา วิหาร เทพวิทยาคมกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคมนี้

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา

        พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชม วันอังคาร พุธ ศุกร์ 10.00-16.00 น.เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 09.00-17.00 น.ปิดวันจันทร์ สอบ ถามเพิ่มเติม โทร.044 249 887,044 249 888

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมาพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา

ข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ภาพบางส่วน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: