Travel Update :

เที่ยววัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย)

วันหยุดนี้มีที่เที่ยวหรือยังคะ? หากเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครนายก ทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดโอกาสไปเยือน วัดเขาชะโงก หรือ วัดพระพุทธฉาย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก โดยวัดเขาชะโงกนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แต่เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดเขาชะโงก และมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระพุทธฉาย ชื่อวัดอย่างเป็นทางการในปัจจุบันนี้ค่ะ

วัดเขาชะโงก

วัดเขาชะโงก
วัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) จังหวัดนครนายก

        วัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดนครนายกมายาวนาน ถูกสร้างขึ้นบนเขาชะโงกภูเขาเตี้ยๆที่สามารถมองเห็นวิวเมืองนครนายกได้อย่างชัดเจน ทางด้านหลังวัดจะพบ 'น้ำตกพระฉาย' เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ตกลงมาเป็นสายจากผาสูงประมาณ 30 เมตร มายังแอ่งน้ำเบื้องล่างเล่นน้ำได้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

       สำหรับไฮไลท์ของวัดเขาชะโงกนั้นอยู่ที่ภาพเขียนสีพระพุทธฉาย ซึ่งในครั้งแรกที่พบนั้นมีน้ำหนักลายเส้นเลือนลาง สันนิษฐานไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้เขียนขึ้น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2485 กรมแผนที่ทหารบก ได้เข้าไปตั้งโรงงาน หินอ่อนที่เชิงเขานี้ และได้เขียนตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนขึ้น พร้อมสร้างศาลาครอบไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าไปสักการบูชา
วัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) จังหวัดนครนายก


        นอกจากมีพระฉายที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว บริเวณโดยรอบวัดยังคงความเป็นธรรมชาติ อุดมด้วยเหล่าพรรณไม้ ด้านหลังมีน้ำตกสายเล็กๆ ไหลผ่านสร้างความชุ่นชื่นทั้งกายและใจแก่ผู้ที่ได้ไปสัมผัส และราษฎรบริเวณนั้นถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี

        การเดินทางไปท่องเที่ยววัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) ตั้งอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านตัวเมืองจังหวัดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3052


วัดเขาชะโงก

วัดเขาชะโงก
วัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) จังหวัดนครนายก
เรียบเรียงบทความโดย Travel.thaiza.com
ภาพประกอบ ททท. สำนักงานนครนายก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: