Travel Update :

วัดพระธาตุ วัดเก่าแก่แห่งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร โดยอุทยานตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร     วัดพระธาตุ

     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงเมือง พื้นที่ 503 ไร่ และเขตนอกกำแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่าเขตอรัญญิก พื้นที่ 1,611 ไร่ ตั้งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม โบราณสถานทั้ง 2 กลุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งของตัวจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 358 กิโลเมตร

     วัดพระธาตุ

     วัดพระธาตุ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยวัดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียบคด ที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ที่สองข้างวิหารมีเจดีย์รายอยู่ข้างละ ๑ องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ

     สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในวัดนั้นนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความเก่าแก่ลักษณะเฉพาะตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมแบบสกุลช่างกำแพงเพชร
ข้อมูลโดย : กรมการท่องเที่ยว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: