Travel Update :

เที่ยวสวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
การท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง หรือ สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

     สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง
เป็นสถานีเดียวที่มีการเพาะเลี้ยงและแพร่พันธุ์เสือ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ เช่น เลียงผา ไก่ต๊อก กวาง เสือ นกกระจอกเทศ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับการบริจาคหรือถูกจับยึดมาได้ นำมาอภิบาลและขยายพันธุ์ ให้อาศัยอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

     สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ยินดีรับการบริจาค เพื่อใช้เป็นค่าอาหารสัตว์และค่าบำรุงสวนสัตว์


ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: