Travel Update :

เที่ยวสวนรุกขชาติซับชมภู (เพชรบูรณ์)สวนรุกขชาติซับชมภู

การท่องเที่ยวสวนรุกขชาติซับชมภู คืออีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสวนรุกขชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ในขเตพื้นที่ของหมู่ 8 บ้านซับชมภู ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ 180 ไร่

     สวนรุกขชาติซับชมภู เป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์มีทั้งป่าเบญจพรรณ สมุนไพรนานาชนิด ภายในสวนรุกขชาติตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม มีน้ำตก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกหินงาม น้ำตกไทรงาม และน้ำตกธารงาม


     ที่เที่ยวเชียงราย การเดินทาง
จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านบ้านวังชมภูทางไปอำเภอหนองไผ่ ประมาณกิโลเมตรที่ 156 แล้วแยกเข้าทางสายบ้านโภชน์-วังปลาไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร สอบถามได้ที่ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5671 1446


ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: