Travel Update :

ชมทะเลหมอกยามเช้าๆที่ 'เขากระโจม '"ยอดเขากระโจม"

"ยอดเขากระโจม" คือ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมากในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี โดยเขากระโจมนั้นตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย – พม่า และถือว่าเป็นแนวสุดเขตประเทศไทยของภาคตะวันตก โดยมีเทือกเขาตระนาวศรีเป็นแนวกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า

     ปัจจุบันเขากระโจม นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลหมอก จุดชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามากแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความสูง ประมาณ 1,045 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกระโจม

     เขากระโจม อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในจังหวัดราชบุรี ด้านบนเขามีลานกว้างสำหรับกางเต้นพักแรม สามารถชมทัศนียภาพได้รอบบริเวณ ระหว่างทางมีน้ำตกผาแดง จุดพักชมวิว และทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม


ข้อมูลภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: