Travel Update :

"น้ำตกเอราวัณ" กับเสน่ห์น้ำตกสวยยามปลายฝน"น้ำตกเอราวัณ" จังหวัดกาญจนบุรี อีกหนึ่งน้ำตกสวยที่น่ามาเยือนในช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติที่เป็นต้นกำเนิดน้ำตกที่สวยงามหลายๆแห่งของจังหวัดกาญจนบุรี ...

     น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่เที่ยวกาญจนบุรี เดิมมีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขาตาม่องล่ายในเทือกเขา สลอบ สายน้ำจะไหลมาตามชั้นหินเป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

     น้ำตกแบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เสียงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยเสียงเพรียกของนกป่า ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

     นับเป็นบรรยากาศที่เรียกเอาความมีคุณค่าของป่าเขาลำเนาไพรซึมซับเข้าสู่อารมณ์ของผู้ใฝ่ความสันโดษ และรักธรรมชาติโดยแท้จริง ในชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตก เมื่อมีน้ำตกไหลบ่าจะมีรูปคล้ายหัวช้างเอราวัณ จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า "น้ำตกเอราวัณ"

ภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: