Travel Update :

"ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักที่หญ่ที่สุดในโลก"ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักลวดลายและประติมากรรมจากแนวคิดนามธรรมสู่งานศิลปกรรมรูปร่างงดงามอ่อนช้อย อลังการ สื่อถึงสัจธรรมคำสอนและ แนวคิดของศาสนาสากล อันเป็นที่มาของชื่อปราสาทว่า ปราสาทสัจธรรม

     แนวคิดหลักของการสร้างงาน คือ ความหลุดพ้น ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของมนุษย์ ปราสาทสัจธรรม ที่เที่ยวพัทยา ถือกำเนิดจากสัจธรรมทางศาสนาและปรัชญาโดยใช้ศิลปะการแกะสลักไม้เป็นสื่อ เนื้อหาและความหมายไม่ใช่ตำนานที่คิดขึ้นใหม่

     หากได้นำเอาแนวคิดหรือคำสอนที่ดีงามในศาสนา ปรัชญา และศิลปกรรมมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยสื่อผ่านไม้แกะสลักรูปพระกัลกี (บุรุษทรงม้า) บนยอดปราสาท แสดงความเชื่อเรื่องโลกในอุดมคติซึ่งเชื่อว่าเป็นโลกที่มีแต่ศานติสุข

     กัลกี หรือ กัลกิ เป็นศัพท์จากปกรณัมฮินดู ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าพระวิษณุจะอวตาร 10 ครั้ง และ กัลกี หรือ กัลกิ ถือเป็นพระวิษณุเทพอวตารในยุคสุดท้าย หรือเรียกอีกอย่างว่า กัลกิยาวตาร ลักษณะรูปกายเป็นมหาบุรุษขี่ม้าขาวลงมาปราบความชั่วร้าย ทำลายความคดโกง และความเขลา

     เมื่อปราบความชั่วร้ายสำเร็จและหมดสิ้นกลียุคจึงสร้างโลกใหม่ให้มีแต่ผู้ที่เจริญพร้อมได้อยู่อาศัยโดยกัลกิยาวตารถือเป็นยุคอวตารที่ยังไม่เกิดขึ้นคล้ายคติเรื่องยุคพระศรีอารยเมตไตรยในพุทธปกรณัม

     ข้อมูลท่องเที่ยว - บริเวณแหลมราชเวช 206/2 ม.5 ถ.นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท) ถึงเมืองพัทยาใช้ ถ.สุขุมวิท ผ่านพัทยาเหนือมุ่งหน้า สู่ ต.นาเกลือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นาเกลือ เลี้ยวขวาที่ ซ.นาเกลือ 12 ปราสาทสัจธรรมอยู่ริมทะเล

ข้อมูลโดย : โครงการ 7greens - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400, ประเทศไทย
โทร: 02 250 5500, TAT Call Center: 1672
เว็บไซต์ : http://7greens.tourismthailand.org/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: