Travel Update :

เที่ยวเก็บตกรอยประวัติศาสตร์ที่ 'อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร'

"อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" อีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร โดยตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ไปประมาณ 5 กิโลเมตร


     "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"

     เมืองกำแพงเพชรมีความเป็นมาย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐานเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมากสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สุโขทัย และอยุธยา ซากโบราณสถานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองอันเจริญรุ่งเรืองยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งยูเนสโกรับรองเมื่อ พ.ศ. 2534

     โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์แพงเพชรมีลักษณะเด่นที่การใช้เสาศิลาแลงต้นใหญ่เป็นเสาค้ำ บริเวณอุทยานฯ แบ่งเป็นโบราณสถานเขตคามวาสี หรือในเขตกำแพงเมือง และโบราณสถานเขตอรัญวาสี หรือในป่านอกเขตกำแพงเมือง ทั้ง 2 เขตมีโบราณสถานรวมกันมากถึง 40 แห่ง


     "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"

     การเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอาจใช้เวลาทั้งวันหรือเลือกชมโบราณสถานเด่น ๆ เช่น วัดพระแก้ว พระอารามหลวงขนาดใหญ่และสำคัญที่สุด วัดพระธาตุ ซึ่งมีเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้น จนทำให้องค์เจดีย์ดูคล้ายสูงเพรียว

     เชื่อกันว่าพระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์เคยประดิษฐานอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรมาก่อน โดยที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงยังมีร่องรอยของบุษบกซึ่งสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตปรากฏอยู่ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองสำคัญ ของกำแพงเพชรในอดีต

     นอกจากนี้ ยังมีกำแพงเมืองและป้อม วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างล้อม วัดพระบรมธาตุ ฯลฯ ให้สามารถเที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้ตลอดทั้งวัน

     ข้อมูลท่องเที่ยว - อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชรห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 5 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 (กำแพงเพชร-พรานกระต่าย) เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

ข้อมูลโดย : โครงการ 7greens - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400, ประเทศไทย
โทร: 02 250 5500, TAT Call Center: 1672
เว็บไซต์ : http://7greens.tourismthailand.org/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: