Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|

หากมีโอกาสได้เดินทางโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี บริเวณแยกเข้าเมืองเพชรบุรีท่านสามารถมองเห็นยอดเขาสามยอดตั้งอยู่มีเจดีย์ และปราสาทอันสวยงามประดิษฐานทั้งสามยอดภูเขาชาวเพชรบุรีเรียกภูเขานี้ว่า "เขาวัง"


     "เขาวัง" เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากเนื่องจากภูเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งพระราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) เป็นแม่กองสร้างพระราชวังแห่งนี้เมื่อ พ.ศ.2401 และตั้งชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่า “พระนครคีรี“

     ที่เที่ยวหัวหิน พระนครคีรีรวมเนื้อที่ยอดเขาสามยอดสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ ภูเขายอดกลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร ซึ่งเป็นองค์พระธาตุรูปฐานกลมองค์พระธาตุสูง 1 เส้นภายในฐานกลวงเป็นห้องกลมมีทางเข้าออกสี่ทางและมีช่องทางที่สามารถเดินขึ้นบนฐานทักษิณอีกสี่ช่องทางหนึ่งผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมจะประทับใจในความอุตสาหะ ของการ สร้างพระธาตุและตื่นตากับทัศนียภาพโดยรอบ

     ยอดเขาด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วซึ่งมีพระแก้วผลึกเป็นพระประธานทรงให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังทำนองเดียวกับวัดพระแก้วที่กรุงเทพ ฯ ต่อมาเมื่อสิ้น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางการได้นำพระแก้วผลึกกลับคืนไปกรุงเทพ ฯ โดยเปลี่ยนพระพุทธรูปหินอ่อนประดิษฐานเป็นพระประธานแทน
     นอกจากนี้ ตรงหน้าอุโบสถ์วัดพระแก้ว ยังมีพระปรางค์แดงซึ่งเป็นพระปรางค์โปร่ง(ปกติพระปรางค์จะตันและทึบ) ภายในมีแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ชาวบ้านเรียกพระ ปรางค์นี้ว่า” เจดีย์แดง “ ยอดเขาด้านตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งมีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย เช่น
     พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ประกอบด้วย ห้องโถงออกขุนนาง ห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องเสวย (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี)

     พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าเทพศิรินทราบรมราชินี

     พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทสวยงามสูง 7 วา ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว….ทรงใช้เป็นที่ประชุมสาธยายธรรม

     ตำหนักสันฐาคารสถาน ทรงใช้เป็นตำหนักสำหรับรับแขกเมือง ซึ่งสามารถพักแรมได้

     หอพิมานเพชรมเหศวร ประกอบด้วยหอย่อยเล็ก 3 หอ ทรงใช้เป็นศาลาเทพารักษ์ (ศาลพระภูมิเจ้าที่) หอหนึ่ง เป็นหอประโคมสังคีตหอหนึ่ง และอีกหอหนึ่งเป็นหอประดิษฐฐาน พระพุทธรูป

     หอจตุเวทปริตพัจน์ เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับพระธรรมเทศนาในวันพระธรรมสวนะ

     หอชัชวาลเวียงชัย (ชาวบ้านเรียกว่า “หอกระโจมแก้ว” หรือ หอส่องกล้อง) ชั้นบนเป็นระเบียงมีลูกกรงโดยรอบ หลังคาเป็นรูปโดมมุงด้วยกระจกโค้ง โปรดให้สร้างไว้โดยมีพระ ราชประสงค์จะทรงส่องกล้องทอดพระเนตรดวงดาวในตำราดาราศาสตร์

     นอกจากนี้ยังมี อาคารสถานต่าง ๆ อีกมากมาย ที่เป็นสถานที่ในราชการพระราชวังในขณะนั้น เช่น โรงม้า โรงรถราชวัลภาคาร ศาลาลูกชุน ศาลาด่านหน้า ฯลฯ

     พระนครคีรี จัดเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างสูง และทางราชการได้ประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี รวมเนื้อที่ 8,500 ไร่ และเป็น ที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานพระนครคีรีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชวังที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมาจนถึง ปัจจุบัน

     โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชไทย รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

     การเยี่ยมชมพระนครคีรี การขึ้นชมเขาวัง ทำได้สองวิธี คือ

     1. เดินขึ้นเขาวัง เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่เดิม แม้จะต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งนอกจากจะอุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะลั่นทมไทยที่บานสะพรั่งส่ง กลิ่นหอมในฤดูร้อนยังมีฝูงลิงใหญ่น้อยเจ้าของถิ่นออกมาทักทายและต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ตามรายทางด้วย ข้อควรระวังก็ คือ ไม่ควรนำถุงอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไป และไม่ควร แหย่ลิง เพราะอาจจะถูกลิงทำลายได้

     2. ขึ้นรถรางไฟฟ้า หรือเคเบิลคาร์ สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว

     เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.15-17.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.15 – 17.30 น.
     อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ขึ้น – ลง คนละ 50 บาท เด็ก ขึ้น – ลง คนละ 30 บาท ( ราคานี้รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์)
     สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โทร. 0 - 3240 - 1006 , 0 - 3242 - 5600

ข้อมูลและภาพโดย :
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
E-mail : phetchaburi@moi.go.th
โทร. 0-3241-1771

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวเขาวัง ชมความงาม 'อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี'

เที่ยวเขาวัง ชมความงาม 'อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี'

หากมีโอกาสได้เดินทางโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี บริเวณแยกเข้าเมืองเพชรบุรีท่านสามารถมองเห็นยอดเขาสามยอดตั้งอยู่มีเจดีย์ และปราสาทอันสวยงามประดิษฐานทั้งสามยอดภูเขาชาวเพชรบุรีเรียกภูเขานี้

อ่าน 16,196 คน SHARE ความคิดเห็น
'พระนครคีรี' เสน่ห์วังงามบนเขาสามยอด

'พระนครคีรี' เสน่ห์วังงามบนเขาสามยอด

เพชรบุรี อีกหนึ่งจังหวัดชายทะเลยอดนิยมใกล้กรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งศึกษาดูงานระดับประเทศ สนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่พักหลายระดับราคา

อ่าน 7,864 คน SHARE ความคิดเห็น
ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ปี 2558

ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ปี 2558

พระนครคีรี หรือ เขาวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ล่าสุด! จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร เป็นประจำทุกปี 2558

อ่าน 1,827 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 27

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 27

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ ตระการตาเหมือนทุกปี กับ "งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 27" ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน ปีพ.ศ.2556 ณ พระนครคีรี

อ่าน 5,070 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ในฐานะที่เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบสมบูรณ์ ตลอดจนผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี

อ่าน 4,265 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดในวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2555 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง)

อ่าน 3,299 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. สำนักงานเพชรบุรี   14 กุมภาพันธ์ ชวนมาบอกรักกัน ณ พระนครคีรี

ททท. สำนักงานเพชรบุรี 14 กุมภาพันธ์ ชวนมาบอกรักกัน ณ พระนครคีรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญคู่รักแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เข้าจดทะเบียนสมรส ในงาน “บอกรักกัน วันวาเลนไทน์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่

อ่าน 5,956 คน SHARE ความคิดเห็น
จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25

จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25

สำนักงานเพชรบุรี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25... ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1–10 เมษายน 2554 ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อ่าน 4,602 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร

ททท.ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร

งานพระนครคีรี - เมืองเพชร งานพระนครคีรี - เมืองเพชร วันที่: 1-10 เมษายน 2553 สถานที่: ณ เขาวัง และบริเวณโดยรอบอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อ่าน 7,055 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน