Travel Update :

"วัดกำแพงงาม" วัดเก่าแก่แห่งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

"วัดกำแพงงาม" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง

วัดกำแพงงาม

     วัดกำแพงงาม เป็นวัดที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทางวัดสิงห์แล้วให้ตรงไปตามทางจนเจอแยกให้ดูป้ายจะมีป้ายบอกว่าวัดกำแพงงามมาทางซ้ายตรงมาประมาณ 100-200 เมตร ก็จะถึงวัดกำแพงงาม...

ภายในวัดกำแพงงามข้อมูลโดย : กรมการท่องเที่ยว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: