Travel Update :

วัดช้างรอบ วัดเก่าแก่แห่งเมืองกำแพงเพชร

ไปดูช้างในวัดกัน แล้วช้างที่ไหนจะมาอยู่ในวัดหล่ะ วันนี้เราจึงขอพาคุณไปถึงกำแพงเพชรเพื่อไปดูช้างกัน ในที่สุดเราก็มาถึง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กันแล้ว


     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร โดยสถานที่ที่เราจะพาคุณไปดูช้างนั้นอยู่ที่ "วัดช้างรอบ" ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

     วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่กลางลานสี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศรีษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก

     ทางขึ้นไปบนฐานทักษิณมีบันไดสี่ด้าน ฐานเจดีย์จากพื้นดินถึงลานทักษิณชั้นบนสูงประ มาณ 7 เมตร กลางลานมีเจดีย์ฐานเขียงแปดเหลี่ยม ลักษณะเป็นเจดีย์แบบลังกายอดหัก ด้านหน้าฐานเจดีย์เป็นวิหารใหญ่ มีมุขเด็จข้างหน้าหนึ่งห้อง

     จากการขุดแต่งที่ฐานเจดีย์วัดช้างรอบนี้ได้พบบรรดาลวดลายต่าง ๆ เป็นดินเผารูปนางรำ รูปยักษ์ รูปหงส์ รูปหน้าเทวดา และหน้ามนุษย์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุศิลปสมัยอยุธยาตอนต้น หรือสุโขทัยตอนปลาย

     นอกจากนี้แล้ว วัดช้างรอบ ยังมีกำแพงศิลา ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลาย หรือในช่วงอยุธยาตอนต้น ที่ปัจจับันยังคงหลงเหลืออยู่เป็นบางส่วนอีกด้วยค่ะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: