Travel Update :

โออุจิจุคุ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ อดีตเมืองไปรษณีย์ ในจังหวัดฟุคุชิมะ


โออุจิจุคุ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ อดีตเมืองไปรษณีย์ ในจังหวัดฟุคุชิมะ


โออุจิจุคุ (Ouchijuku) เมืองโบราณแสนน่ารัก ตั้งอยู่ที่เมืองชิโมโกะ เขตมินามิไอซุ จังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองแห่งประวัติศาตร์เพราะตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองไอซุและนิกโกในสมัยเอโดะ ในอดีตเป็นเมืองไปรษณีย์ที่มีชื่อเสียงบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้น ๆ โดยมีความโดดเด่นตรงอาคารบ้านเรือนแบบโบราณแบบสมัยเอโดะที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี


     หมู่บ้านโออุจิจุคุตั้งอยู่ภายในหุบเขาธรรมชาติราวกับถูกโอบกอดด้วยภูเขา อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์ด้วยหลังคามุงด้วยธรรมชาติเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบ ปัจจุบันอาคารหลายหลังได้รับการบูรณะใหม่ มีการซ่อมแซมโดยยังคงลักษณะหมู่บ้านแบบเดิมไว้ให้เหมือนกับบรรยากาศในสมัยเอโดะ โออุจิจุคุมีความเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว


     อาคารบ้านเรือนแต่ละหลังเคยเป็นกิจการร้านค้าต่าง ๆ เช่น โรงแรมหสำหรับข้าราชการระดับสูงตั้งอยู่ในถนนสายหลักและเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ มีตัวอย่างที่อยู่อาศัยที่หรูหราดั้งเดิมของผู้คนในสมัยเอโดะรวมทั้งเสื้อผ้า อาหารและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ มีโรงแรมขนาดเล็กที่เรียกว่า “มินชูกุ” สำหรับเหล่านักเดินทาง แน่นอนว่าต้องมีร้านของที่ระลึกและร้านอาหาร มีอาหารท้องถิ่นคือเส้นโซบะและปลาย่าง


     นอกจากจะมีอาคารบ้านเรืองดั้งเดิมสมัยเอโดะแล้ว อุจิจุคุยังมีศาลเจ้าหรือวัดประจำเมืองที่มีชื่อเดียวกัยตั้งอยู่สุดถนนสายหลักมีทางขึ้นเป็นบันไดสูงชัน นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมหมู่บ้านที่มีความครึกครื้นและเยี่ยมชมศาลเจ้าที่มีความเงียบสงบ นับเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในยุคเอโดะในสมัยก่อนและยังตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดี ๆ ของธรรมชาติ


เครดิต : en.wikipedia.org
japan-guide.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: