Travel Update :

วัดบงอึนซา วัดพุทธศาสนา ที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย แห่งเกาหลีใต้


วัดบงอึนซา วัดพุทธศาสนา ที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย แห่งเกาหลีใต้


เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาประจำชาติ ผู้คนส่วนใหญ่เป็นอศาสนาหรือไม่มีศาสนา แต่ยังมีประชาชนกว่าร้อยละ 29.2 นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละ 22.8 นับถือศาสนาพุทธ ที่กรุงโซลเมืองหลวงอันแสนศิวิไลซ์ของเกาหลีใต้ ยังมีศาสนาสถานของศาสนาพุทธที่มีชื่อว่า “วัดบงอึนซา” (Bongeunsa) วัดพุทธไม่กี่แห่งในเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในซัมซองดง เขตกังนัม ย่านเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และมีจุดเด่นคือรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยตั้งตระหง่านอยู่ในวัดเพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชา


     วัดบงอึนซาเป็นหนึ่งในวัดสำคัญ 14 แห่ง ของจักรวรรดิเกาหลีตั้งแต่ปีพ.ศ.2445 ชื่อบงอันซามีความหมายถึงการเคารพกษัตริย์หรือเปรียบดั่งคำสวดอวยพรให้กษัตริย์อายุยืนหมื่น ๆ ปี ในช่วงของราชวงศ์โชซอนพระพุทธศาสนาในเกาหลีถูกปราบปรามอย่างหนัก วัดถูกสร้างขึ้นใหม่ภายใต้การสนับสนุนของพระราชินีของฮยอน ต่อมาพระราชินีมุนของได้ฟื้นฟูพุทธศาสนาในเกาหลีขึ้นช่วงศตวรรษที่ 16 วัดบงอึนซาจึงกลายเป็นวัดพุทธศาสนานิกายซอนหรือเซนในเกาหลีใต้จนถึงปัจจุบัน


     วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นตรงรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่ชาวพุทธรู้จักกันดี ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 รูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยของวัดบงอึนซามีความสูงประมาณ 23 เมตร ในรูปแบบศิลปะแห่งพุทธศาสนานิกายเซน วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระไตรปิฎกจำนวน 2,479 เล่ม จาก 13 ประเภท โดยวัดจะมีพิธีทางศาสนาที่เรียกว่าจองแดบุลซาจัดขึ้นในวันที่ 9 ของเดือนที่ 8 ในปฏิธินจันทรคติ คณะสงฆ์จะนำคัมภีร์มาวางไว้บนศีรษะและเดินสวดมนต์ ท่าทางเหมือนกับรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยของที่นี่     วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นดั่งความสงบเงียบท่ามกลางเมืองหลวงที่วุ่นวาย วิวทิวทัศน์ในวัดคือตึกสูงเสียดฟ้าเรียงรายกันกระจายอยู่ทั่วเมือง วัดมีจุดเด่นคือรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่หันหน้าไปยังกรุงโซล ในวัดยังมีการตกแต่งด้วยโคมทั้งแบบหลากสีสันหรือแบบสีขาวล้วนอย่างสวยงาม หากอยากสัมผัสวัดพุทธศาสนาในสไตล์เกาหลีใต้ต้องไม่พลาดมาเยือนที่วัดบงอึนซาเครดิต : en.wikipedia.org
sites.google.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: