Travel Update :

ซัมบานีซ เสน่ห์หมู่บ้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแห่งอินโดนีเซีย


ซัมบานีซ เสน่ห์หมู่บ้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแห่งอินโดนีเซีย


บ้านซัมบานีซเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย เป็นบ้านสไตล์ดั้งเดิมของของชาวซัมบาที่อาศัยอยู่ในเกาะซัมบา บ้านซัมบานีซจะมีลักษณะเฉพาะก็คือตรงกลางหลังคาจะเป็นทรงแหลมสูงเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในศาสนามาราปุ (marapu)


     รูปแบบของบ้านซัมบานีซจะมีความคล้ายกันคือจะมีโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดของบ้านเล็กสุดตั้งแต่ 5 X 5 เมตร และใหญ่สุดถึง 15 X 15 เมตร มีเสาทั้งหม 4 ต้นที่ใช้รองรับหลังคาที่เป็นยอดแหลมสูง โดยเสาทั้ง 4 ต้นมีการร่ายเวทมนต์คาถาเพื่อเป็นสัญลักษณ์


     ซัมบา เป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกในประเทศอินโดนีเซีย ธรรมชาติและภูมิอากาศของเกาะค่อนข้างที่จะแห้งแล้ง มีสภาพภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและสภาพพื้นที่ซึ่งค่อนข้างขรุขระ เกาะแห่งนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มีการใช้ภาษาท้องถิ่นของตัวเอง อย่างไรก็ตามพวกเขาอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบเดียวกันและมีความเชื่อทางศาสนาที่เหมือนกัน นั่นก็คือ ศาสนามาราปุซึ่งเป็นศาสนาของชนพื้นเมืองที่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีความเชื่อเรื่องสถานที่สักการบูชาทางศาสนา วัตถุที่เป็นมรดกตกทอดและเครื่องดนตรี โดยพวกเขามีความเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้ใช้สำหรับสื่อสารกับโลกหลังความตาย     บ้านพื้นเมืองซัมบานีซยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพีธีกรรมต่างๆ อีกด้วยเช่น พิธีแต่งงาน งนศพและพิธีกรรมอื่นๆ ของชนพื้นเมือง ส่วนบ้านพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนเฒ่าคนแก่เป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีบ้านอีกแบบที่ไม่มีหลังคาทรงสูงอยู่ตรงกลาง เรียกว่า บ้าน uma kamadungu (“bald house”) เป็นบ้านที่มีลักษณะเย็น ซึ่งจะต่างจากบ้านแบบ Uma Mbatangu ซึ่งจะเป็นบ้านแบบร้อน


เครดิต : archeyes.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: