Travel Update :

ทางรถไฟโออิงาวะ รำลึกถึงความหลังกับรถไฟหัวรถจักรไอน้ำโบราณ ที่ประเทศญี่ปุ่น


ทางรถไฟโออิงาวะ รำลึกถึงความหลังกับรถไฟหัวรถจักรไอน้ำโบราณ ที่ประเทศญี่ปุ่น


ทางรถไฟโออิงาวะ (Oigawa Railway) เป็นบริษัทรถไฟท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเส้นทางรถไฟที่แล่นเลียบหุบเขาไปตามแม่น้ำ Oigawa ตัวอักษร “O” ตัวแรกนั้นจะเปล่งเสียงยาวซึ่งอ่านว่า "Ôigawa" เส้นทางสายหลักนั้นจะเริ่มต้นมาจากสถานีรถไฟ JR คานายะ (Kanaya) จนถึงสถานีเซ็นสุ (Senzu) โดยมีความยาวถึง 39.50 กิโลเมตร จากสถานีเซ็นสุ สายอิคาวะ (Ikawa Line) รถไฟจะวิ่งขึ้นไปสู่ต้นน้ำของแม่น้ำโออิงาวะ ซึ่งจะมีเขื่อนอิคาวะอยู่ใกล้กับสถานีปลายทางอิคาวะ รางรถไฟสายนี้เป็นรางรถไฟสายเดียวที่มีการสร้างแบบรางแร็คและเฟืองสะพานในประเทศญี่ปุ่น ความยาวของรถไฟประมาณ 25.50 กิโลเมตร โดยรถไฟสายหลักนั้นจะเป็นหัวรถจักรไอน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ดั้งเดิม


     ทางรถไฟสายนี้เป็นรถไฟหัวรถจักรไอน้ำมากมายและมีการจำหน่ายตั๋วเดินทางทั้งขาไปและขากลับในทุกๆ วัน รถไฟหัวรถจักรไอน้ำถือเป็นรถไฟแบบโบราณที่มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ทศวรรษ 1930 ถึงคริสต์ทศวรรษ 1940 ซึ่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำมักจะนำมาใช้วิ่งเฉพาะวันการรถไฟแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น รถไฟหัวรถจักรไอน้ำเป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ซึ่งตั๋วรถไฟมักจะเต็มเร็วเสมอ     สำหรับรถไฟชนิดปรกติสายอื่นๆ จะเป็นรถไฟฟ้าแบบเก่า โดยรถไฟฟ้าแบบเก่าเหล่านี้ได้เคยถูกใช้เป็นรถไฟสายด่วนและเป็นสายหลักของบริษัท นักท่องเที่ยวจะได้อิ่มเอมกับทัศนียภาพอันสวยงามและเงียบสงบระหว่างการนั่งไปตามเส้นทางในหุบเขาและผ่านแม่น้ำโออิงาวะ มองเห็นฟาร์มปลูกชา ป่าเขาและธรรมชาติอันสวยงามโดยรอบ จริงๆ แล้วรถไฟหัวรถจักรไอน้ำนั้นได้สูญหายไปจากญี่ปุ่นตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 แล้ว ดังนั้นการได้มีโอกาสนั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำโบราณแบบนี้นั้นทำให้คนญี่ปุ่นหลายๆ คนหวนรำลึกถึงความหลังและอดีตที่ครั้งหนึ่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำเคยเป็นที่นิยมในสมัยก่อน


เครดิต : travel-around-japan.com
en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: