Travel Update :

สะพานดอกบัวแห่งทะเลสาบโสวชีหู สถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งแดนมังกร


สะพานดอกบัวแห่งทะเลสาบโสวชีหู สถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งแดนมังกร


ทะเลสาบโสวชีหู ตั้งอยู่ชานเมืองของเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซูของประเทศจีน แต่เดิมเคยเป็นแม่น้ำที่ไหลตามธรรมชาติลงสู่ “Beijing-Hangzhou Grand Canal” เป็นคลองขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาโดยมนุษย์ ถือเป็นคลองที่มีความยาวที่สุดในโลก ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยในช่วง ค.ศ. 581-618 และในสมัยราชวงศ์ถังในช่วง ค.ศ. 618-907 เป็นทะเลสาบที่มีทัศนียภาพอันงดงามมาตั้งแต่สมัยก่อนและเป็นทะเลสาบที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์


     ภูมิทัศน์ของทะเลสาบมีเสน่ห์ดึงดูดใจด้วยสวนที่ถูกตกแต่งแบบจีนโบราณ หากเดินไปตามริมชายฝั่งของทะเลสาบ จะพบว่าสถาปัตยกรรมรอบๆ บริเวณทะเลสาบนั้นมีความโอ่อ่าและสง่างามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีสะพานแบบจีนโบราณที่สร้างข้ามทะเลสาบแห่งนี้อีกด้วย สิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาลาหรือจวนหลังคาทรงจีนต่างๆ ก็ต่างแสดงถึงวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมของจีนโบราณทั้งสิ้น มีการแต่งกลอนอันไพเราะโดยกวีชาวจีนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของทะเลสาบแห่งนี้อีกด้วย     ทะเลสาบโสวชี เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะแคบและยาว โดยมีความยาวประมาณ 4.3 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ประมาณมากกว่า 30 เฮคตาร์ หรือประมาณ 187.5 ไร่ บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ของทะลสาบอันสวยงามแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะพบเห็นต้นหลิวที่ปลูกไว้มากมาย ให้ความร่มรื่นและสวยงาม มีถนนหนทางที่ค่อนข้างยาว สวน Xuyuan เนินเขา Xiaojin ระเบียง Chuitai ศาลาที่มีสะพานทั้งหมด 5 แห่งและเจดีย์ที่มีสีขาว จุดที่สูงที่สุดของทะเลสาบก็คือ เนินเขา Xiaojin ที่ให้วิวพาโนราม่ามองเห็นวิวทะเลสาบโดยรอบ สถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างโดยส่วนใหญ่ของทะเลสาบจะใช้วัสดุเป็นหินซึ่งสร้างตั้งแต่ราชวงศ์ชิง (Qing dynasty) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยงที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองหยางโจวแห่งประเทศจีนเครดิต : sinowaytravel.com
freepik.com / pixabay.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: