Travel Update :

หมู่บ้านริมผาอันน่าตื่นตา เวลีคอเทอร์โนโว แห่งบัลแกเรีย


หมู่บ้านริมผาอันน่าตื่นตา เวลีคอเทอร์โนโว แห่งบัลแกเรีย


ในสมัยยุคกลางเมืองเวลีคอเทอร์โนโวได้มีการสร้างป้อมปราการเป็นกำแพงสูงและมีถนนหินกรวด เป็นหนึ่งในเมืองของประเทศบัลแกเรียที่เก่าแก่ที่สุด เมืองเวลีคอเทอร์โนโวเป็นเมืองศูนย์กลางความหรูหรา มีป้อมปราการTsarevets ซึ่งเป็นของจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2


     ในสมัยก่อนเทอร์โนโวเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำยันตรา โดยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยันตรา มีบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินผาไล่ระดับลงมาจากเนินเขามีความสวยงามเป็นอย่างมากเมื่อมองจากฝั่งตรงข้ามหรือในระยะไกลการสร้างบ้านเรือนมีลักษณะเหมือนอัฒจันทร์ซึ่งเป็นป่าและเนินเขา บัลแกเรียในศตวรรษที่ 19 ได้คือความงดงามซึ่งเป็นคือการฟื้นฟูระดับชาติ อีกทั้งยังมีตลาดนัดงานฝีมือที่หาได้ที่ตลาด Samovodska Charshia เป็นสถานที่อันเก่าแก่ ซึ่งยังคงให้บรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนสองศตวรรษที่ผ่านมา     ส่วนที่เก่าแก่ของเมืองมีสามที่อยู่บนเนินเขาสามลูก คือ Tsarevets Trapezitsa และ Sveta Gora ไม่ไกลจากแม่น้ำยันตรา ตรงที่เรียกว่า Tsarevets เป็นพระราชวังเก่าแก่ของจักรพรรดิเขตอัครบิดร ส่วนตรง Trapezitsa มีโบสถ์มากมายหลายโบสถ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าชนชั้นสูง ในช่วงยุคกลางเมืองเทอร์โนโวได้เคยเป็นศูนย์กลางของยุโรปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เมืองเทอร์โนโวเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และศูนย์กลางของวัฒนธรรมในบัลแกเรียทางภาคเหนือเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: